informujemy, że w dniu 2 maja biuro spółdzielni jest nieczynne. W przypadku ewentualnych awarii, proszę o korzystanie z numerów telefonów wywieszonych w każdym z budynków spółdzielni, w tym również z numeru alarmowego obsługiwanego przez Dział Administracji 24h.