Wszelkie wpłaty dokonują Państwo na dotychczasowe numery kont bankowych bez zmian.

Numer ogólnego konta bankowego SM “PAX”

25 1020 1127 0000 1502 0256 2825