Historia Spółdzielni Mieszkaniowej “PAX” sięga początku 1957 roku, kiedy to odbywało się pierwsze Walne Zgromadzenie członków założycieli Spółdzielni. Wywodzili się oni ze środowiska pracowników i członków Stowarzyszenia “PAX”, redakcji “Słowa Powszechnego”, Liceum św. Augustyna oraz firm “INCO” i “VERITAS”.

Ten “środowiskowy” charakter Spółdzielni  był zachowywany przez ponad trzydzieści lat, aż do okresu przekształceń gospodarczych Polski w latach 90-tych.

Pierwsze budynki zostały zasiedlone w latach 60-tych. Z tamtych czasów pochodzą między innymi domy przy ulicy Pięknej, Wybrzeżu Kościuszkowskim, Złotej, Salezego i Falęckiej. Ożywienie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej PAX nastąpiło ponownie w latach 80-tych, kiedy powstały małe budynki przy ulicy Narbutta, Górskiej, osiedla Rzymowskiego-Jadźwingów, Rzymowskiego-Potok i Skaryszewska-Lubelska.

Aktualnie do spółdzielni należy kilkadziesiąt budynków mieszkalnych na terenie Warszawy i Pruszkowa.

Postanowieniem z dnia 3 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX” wyznaczając Syndyka Pana Marcina Gałązkę (nr licencji 647).

 

Salezego 6 – jeden z pierwszych budynków spółdzielni, zbudowany w końcu lat 60-tych