W związku ze zmianą siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w upadłości oraz koniecznością przeniesienia serwerów uprzejmie zawiadamiamy, że do dnia 30 kwietnia 2024 roku mogą występować problemy z połączeniem z eBOK Spółdzielni spowodowane niską przepustowością tymczasowego przyłącza internetowego. Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY.