1. FORMULARZ Dane do aktu notarialnego
  2. FORMULARZ E-BOK
  3. OŚWIADCZENIE O ilości mieszkańców
  4. OŚWIADCZENIE E-PISMA
  5. OŚWIADCZENIE O ilości pojemników na śmieci
  6. WNIOSEK O przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu z kredytem BGK
  7. WNIOSEK O wydanie zaświadczenia
  8. WNIOSEK O przekształcenie społdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  9. WNIOSEK O przekształcenie spółdzielczego własnościowego miejsca postojowego