Przy ulicy Salezego 6 i ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 21 i 21A w Warszawie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem