Informacja w sprawie budowy linii tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18