w załączeniu przesyłamy skan informacji z dnia 16.05.2024 r. w sprawie budowy linii tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18.