NASZE SPRAWY
Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie

Cennik reklam

Cała kolumna – kolor 2000 PLN
Cała kolumna – czarno-biała 1200 PLN
½ kolumny 700 PLN
¼ kolumny 400 PLN
Ogłoszenie ramkowe 5 x 7 cm 100 PLN
Ogłoszenie drobne 20 PLN

 

 

Pismo jest kolportowane wśród członków i najemców SM PAX. Pismo bezpłatne.
Redakcja przyjmuje zlecenia na reklamy i promocje.