NASZE SPRAWY
Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie

Bieżący numer


Nasze Sprawy nr 12
 czytaj artykuł >>


Nasze Sprawy nr 13
 czytaj artykuł >>

Pismo jest kolportowane wśród członków i najemców SM PAX. Pismo bezpłatne.
Redakcja przyjmuje zlecenia na reklamy i promocje.