wejście
AKTUALNOŚCI
 o nas
 oferta
 aktualności
 galeria
 uchwały
 regulaminy
 formularze
 kontakt
eBOK
 ogloszenia

   Nasze Sprawy
 telefon
 e-mail

Tu znajdziecz pełne teksty aktualności wraz z odsyłaczami na odpowiednie strony serwisu Spółdzielni.

Konkurs na wykonanie inwentaryzacji w bud Gintrowskiego 19

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych
oraz pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gintrowskiego 19 (d. Rzymowskiego) w Warszawie (Mokotów), niezbędnej
do wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, przygotowania uchwały uwłaszczającej, uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 19.10.2018r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 52, 600-012-412; mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro18092413290[1].pdf

Wprowadzono 2018-09-25

Konkurs na wykonanie inwentaryzacji w bud. Jadzwingów 1,3 , Gintrowskiego 33

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych do lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Jadźwingów 1, ul. Jadźwingów 3 oraz ul. Gintrowskiego 33 (d. Rzymowskiego)
w Warszawie (Mokotów), niezbędnej do wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, przygotowania uchwały uwłaszczającej, uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 19.10.2018r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro18092012180[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-09-25

Konkurs ma wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku Falęcka 5/7

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Falęckiej 5/7 w Warszawie, na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie zgodnie
z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej
(szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego
w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.07.2018 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04
wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

PLIKI pliki/S227_CE_Pro18070512440[1].pdf                               pliki/DEST2840[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-07-06

Konkurs na usuniecie przyczyn zalewania pomieszczeniw w bud. Falęcka 5/7

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na ustalenie miejsca i przyczyny zalewania wraz z usunięciem przyczyn zalewania pomieszczenia (d. suszarnia) na poziomie -1 w budynku mieszkalnym
przy ul. Falęckiej 5/7 w Warszawie (szczegółowy zakres może być doprecyzowany
przez Inspektora nadzoru występujących w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 30.05.2018 r. (środa) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04
wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA  pliki/S227_CE_Pro18050813110[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-05-11

Konkurs na wymianę pionów kanalizacyjnych w bud. Falęcka 5/7

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Falęckiej 5/7 w Warszawie, na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie zgodnie
z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej
(szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego
w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 30.05.2018 r. (środa) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04
wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA  pliki/S227_CE_Pro18050813170[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-05-11

OGLOSZENIE

Wprowadzono 2018-04-25

Konkurs na remont klatek F,G,H,J w bud. Stryjeńskich 19

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na remont w budynku Stryjeńskich 19 klatek F, G, H i J polegający na:

dwukrotnym malowaniu farbą Dekoral Polinak powierzchni ścian i sufitów - według obmiarów podanych w SIWZ

obłożenie płytkami ceramicznymi Nowa Gala o wymiarach 30x60 cm ścian parteru do wysokości 2 metra - według obmiarów podanych w SIWZ oraz ścian na piętrach, na których znajdują się wejścia do dźwigów o powierzchni - według obmiarów podanych w SIW

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

 

Termin realizacji prac: 2018 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy AL Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 07.05.2018 r. do godz. 16°0 SIWZ dostępny jest na stronie internetowej SM „PAX" www.pax.com.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. (22) 848-44-04.

 

SPECYFIKACJA pliki/S308e_CE_Pr18050807451[1].pdf

Wprowadzono 2018-04-14

KONKURS NA DOPROWADZENIE DROGI POŻAROWEJ DO BUD. CEGIELNIANA 15

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, wraz z opracowaniem projektu, zgodnie z Ustawą
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz
Rozporządzeniem MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
.

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72
lok. 32 w Warszawie do dnia 16.04.2018 r. (poniedziałek) do godz. 1800.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54,
600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/CEGIELNIANA_15[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-03-19

PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ RZYMOWSKIEGO 19

Szanowni  Państwo

Uprzejmie prosimy  o  udostepnienie lokali w budynku przy ul Rzymowskiego  19

w  dniach 8 lutego 2018 r w godz 16:00   do 18:00  lub 16 lutego 2018r w godz

10:00   do  11:00  , w celu dokonania obowiązkowego *  przeglądu szczelności

instalacji gazowych w lokalach , bądz przekazanie nie  pózniej niż do 28  lutego 2018 r.do

Administracji SM "PAX" protokołu  takiego przeglądu  wykonannego przez  uprawnioną

osobę.

Przeglad szczelności  instalacji gazowych będzie realizowany przez Pana  Grzegorza

Plesnara  (tel. 602-523-900 ) , z którym można ustalić  inny  termin  przeglądu , gdyby

użytkownik lokalu nie  mógł go udostępnić z ważnych przyczyn w określonych powyżej

terminach.

                                                                                                         Administracja  SM "PAX"

*podstawa prawna - art 62 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca  1994r  Prawo budowlane

- Dz  U 2003  nr 207  poz 2016  z poż zm

Wprowadzono 2018-01-24

Konkurs na remont klatki schodowej w budynku przy ul Stryjeńskich 19_

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na  remont budynku Stryjeńskich 19

 

klatki schodowej E polegający na:

 

dwukrotnym malowaniu farbą Dekoral Polinak powierzchni ścian i sufitów - według obmiarów podanych w SIWZ

 

 

 

 


Obłożenie płytkami ceramicznymi Nowa Gala o wymiarach 30x60 cm ścian parteru do wysokości 2,1 O metra - według obmiarów

 

podanych w SIWZ oraz ścian na piętrach, na których znajdują się wejścia do dźwigów o powierzchni - według obmiarów

 

 

podanych w SIWZ


 

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

 

 

 


 

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

 

 

 

 

 


 

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni

 

Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 09.02.2018 r. (piątek) do godz. 16°0.

 

 

 

 

SIWZ dostępny pliki/SKM_224e18012212521[1](1).pdf

Dodatkowe informacje pod nr tel. (22) 848-44-04.

 

 

Wprowadzono 2018-01-23

Nowa zakładka w systemie e-bok

Dodano  nową  zakładkę  w systemie e-bok Dokumenty.

 

W nowej zakładce znajdują się dokumenty polustracyjne.

Wprowadzono 2018-01-02

Dotyczy: Badania sprawozdania finansowego SM "PAX" w Warszawie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  "PAX" w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnej  oferty

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

 

Wymagany termin zakończenia badania za rok 2017 - 18.05.2018,  a za rok 2018 - 17.05.2019r.

Od  oferenta oczekujemy również udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Oferta winna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu.

2. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich

     trzech  lat.

3. Określenie ceny za wykonanie badań i sporządzenie wymaganej dokumentacji (sprawozdanie z badania).

 

 

 

                                                                                                                                Zarząd  SM  "PAX"

Wprowadzono 2017-11-24

OGLOSZENIE WS SPOŁDZIELCZYCH PRAW WŁASNOSCI

Wprowadzono 2017-11-22

Konkurs na ubezpiecznie zasobów SM PAX

Spółdzielnia  mieszkaniowa  PAX ogłasza konkurs ofert  na ubezpieczenie  mienia, ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, oraz ubezpieczenie OC Zarządu na rok 2018r,

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2017 o godz. 18:00.

Specyfikację do konkursu ofert oraz inne  materiały można odebrac wyłacznie osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Informacje udzielane są pod nr telefonu (022) 848-44-04 wew 54.

Oferty należy przygotować dokładnie wg. otrzymanej specyfikacji.

 

Wprowadzono 2017-11-15

Konkurs na wykonanie dokuentacji projektowow - kosztorysowej wykonania miesc postojowych

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania dodatkowych miejsc postojowych

na terenie osiedla przy ul. Jadźwingów 1, 3 – ul. Rzymowskiego 33 w Warszawie (szczegółowy zakres

może być doprecyzowany przez inspektora


nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót).


Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 30.11.2017r. (czwartek)  do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SIWZpliki/S227_CE_Pro17110610300.pdf

 

 

Wprowadzono 2017-11-06

Konkurs na wykonnaie przebudowy instalacji elektrycznej w bud Cegielniana 15 w Pruszkowie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmię informuje,że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na  wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej

w celu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika  prądu w budynku mieszkalnym przy  ul Cegielnianej 15 w Pruszkowie,  zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra  Infastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( szczegółowy zakres może 

być doprecyzowany przez  Inspektora nadzoru występującego  w imieniu SM  "PAX" w trakcie prowadzenia  robót.)

Termin realizacji prac 2017r

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania  prac zgodnie  z  SIWZ  należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych

72 lok 32 w  Warszawie do dnia 24.11.2017 (piątek) do  godz 16:00.

 Wszelkich dodtakowych  informacji udziela dział  administracji -  tel (22) 848-44-04  wew 54,  600-012-612; mail admin@pax.com.pl

SIWZpliki/S227_CE_Pro17103115120[1].pdf

 

Wprowadzono 2017-11-02

Konkurs na wykonanie usług hydraulicznych

OGŁOSZENIA

spółdzielnia  Mieszkaniowa  "PAX" uprzejmie informuję, że przyjmuje oferty w trybie  konkursu ofert na  wykonanie usług hydraulicznych w częściach

współnych budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w zakresie świadczenie usług konserwacji, napraw, usuwania

awarii instalacji centralnego  ogrzewania,  wodno- kanalizacyjnej, gazowej, (zakres prac Załącznik nr 1 : wykaz budynków - Załącznik nr 2 ), zgodnie  z 

przepisami  Prawa  budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania .

Termin Realizacji prac: od 01.01.2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie  z  SIWZ należy składać w sekretariacie Spółdzielni  Mieszkaniowej  "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych

72 lok 32 w Warszawie do dnia 17.11.2017 r. (piątek) do  godz 16:00.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji - tel (22)  848-44-04; email  admin@pax.com.pl

Załacznik  1  pliki/S227_CE_Pro17103115190[1](1).pdf                  Załacznik 2   pliki/S227_CE_Pro17103115200[1].pdf

 

Wprowadzono 2017-11-02

Konkurs na wykonanie okresowego przegladu technicznego w bud Stryjeńskich 19

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu  technicznego

i elektrycznego z wykonaniem pomiarów w częściach wspólnych, 23 lokalach usługowych i  554 lokalach mieszkalnych w budynku Stryjeńskich 19

w Warszawie.

Prosimy  o podanie w ofercie:

- kwoty za wykonanie przeglądu z pomiarami w częściach wspólncy ( kwota  ryczałtowa)

- kwoty  za wykonanie przeglądu z pomiarami w lokalach usługowych (kwota za m2  loklau lub ryczałtowa )

- kwoty za wykonanie przeglądu z pomiarami  w lokalach mieszkalnych (kwota ryczałtowa za 1 lokal).

 

Prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa  budowlanego. Oferent przed złożeniem oferty powinien

osobiście zapoznać się z nieruchmością, na której będzie przeprowadzony przegląd.

 

Termin realizacji  prac: 2017-2018r.

Oferty należy składać w sekratariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w  Warszawie przy  Al  Stanów Zjednoczonych 72 lok 32

do  dnia 17.11.2017 r. (piątek) do godz 16:00 .  Dodatkowe informacje pod nr tel (22) 848-44-04

 

 

Wprowadzono 2017-10-25

Konkurs na wykonanie wymiany pionów kanalizacyjnych w bud. Narbutta 4

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmię informuje,że przyjmuje oferty w trybie  konkursu na wykoananie

wymiany  dwóch pionów  kanalizacyjnych -RD3 i 12  w budynku mieszkalnym przy  ul Narbutta  4 w Warszawie

, na  zasadzia odtworzeniowej, tj.po śladzie ,  zgodnie z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej

-branża  wod - kan. ( szczegółowy zakres może  być doprecyzowany przez  inspektora nadzoru występującego

w imieniu  SM  "PAX" w  trakcie  prowadzenia robót )

Roboty należy  wykonać zgodnie  z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi  wytycznymi przedstawianymi 

w branżowych Warunkach  Technicznych Wykonania  i Odbioru Robót , sztuką budowlaną, bezpośrednimi  poleceniami

inspektora  nadzoru.

Do  realizacji zamówienia  nalżey zastosować materiały  i wyroby  dopuszczone do  stosowania posiadające certyfikaty

na  znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczna.

Termin realizacji prac : 2017

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania  prac zgodnie  z SIWZ  należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"

przy  ul AL. Stanów Zjednoczonych 72 lok  32 w Warszawie do dnia 24.11.2017r  (piątek) do  godz 16:00

 

Wszelkich  dodatkowych informacji udziela  dział administracji -  tel (22)  848-44-04 w 54 lub 600-012-612

mail admin@pax.com.pl

 

Specyfikacja do pobrania pliki/AAA1[1].pdf   pliki/S227_CE_Pro17102310080[1].pdf

 

 

 

Wprowadzono 2017-10-23

Konkurs na remont klatki schodowej w budynku przy ul Stryjeńskich 19

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na remont w budynku Stryjeńskich 19 klatki schodowej D polegający na:

dwukrotnym malowaniu farbą Dekoral Polinak powierzchni ścian i sufitów- według obmiarów podanych  w SIWZ.

obłożenie płytkami ceramicznymi Nowa  Gala o  wymiarach 30 X 60 cm ścian parteru do wysokości 2, 1 metra - według obmiarów podanych przez SIWZ

oraz ścian na piętrach, na któych znajdują się wejścia do dżwigów o powierzchni - według obmiarów podanych  przez  SIWZ.

 

Wszelkie prace powinny być wykonane z wymogami prawa budowlanego.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

 

Termin realizacji prac:2018

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy ul Aleja

Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 do  dnia 10.11.2017 r. (piątek) do  godziny  16:00

SIWZ dostępny jest na  stronie internetowej SM "PAX" www.pax.com.pl Dodatkowe informacje pod nr tel (22) 848-44-04

 

DO  POBRANIA  SIWZ pliki/SKM_224e17101808451[1].pdf

Wprowadzono 2017-10-19

PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ NA UL PILECKICH 104,106,108

Uprzejmie   prosi my  o  udostępnienie  lokali   budynku   przy  ul.  Pileckiego 104, 106 i 108  dniach 24  października   2017  r.  w  godz.  16.00 - 19.00  lub 7 Listopada   2017  w  godz.  8.00- 10.00,  w  celu  dokonania obowiązkowego* przeglądu  szczelności instalacji gazowej w  lokalach,  bądź. przekazanie  nie  później  niż  do 30  listopada  2017  r.  terminie  do  Administracji   SM „PAX"  protokołu  takiego  przeglądu   wykonanego   przez uprawnioną  osobę.  Przegląd  szczelności  instalacji  gazowych  będzie  realizowany   przez Pana  Grzegorza. Plesnara (tel. 602523900), z którym i można ustalić inny termin przeglądu,  gdyby  użytkownik lokalu nie mógł  go udostępnz ważnych  przyczyn w określonych powyżej terminach.


 

 

Administracja SM„PAX"

 

 

* podstawa  prawna ·art. 62 ust.  I  pk I c ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. prawo budowlane - 07,. C.  2003 nr 207,poz, 2016 z póź. zm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedla przy ul. Jadźwingów 1, 3 –
ul. Rzymowskiego 33
w Warszawie (szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót).

 

Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 27.10.2017r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

 

SPECYFIKACJApliki/S227_CE_Pro17100612100[1](1).pdf

 

 

Wprowadzono 2017-10-10

Konkurs na modernizacje instalacji elektrycznej w bud. przy ul. Wyb. Kościuszkowskie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert
na modernizację instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21
w Warszawie
, zgodnie z projektem wykonawczym – projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku
przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 21 w Warszawie z marca 2017 r. autorstwa ENERGOGLOBAL – PROJEKT Sp. z o.o. oraz
kosztorysem ofertowym. Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: 2017 - 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 22.09.2017r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/OGLOSZENIA%20%202017/wyb21.pdf

 

Wprowadzono 2017-08-29

Konkurs na modernizację instalacji elektrycznej w bud. Narbutta 4

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4
w Warszawie
, zgodnie z projektem wykonawczym – remont instalacji elektrycznych części wspólnej budynku przy ul. Narbutta 4 z maja 2017 r. autorstwa ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty oraz kosztorysem ofertowym
(bez wymiany opraw oświetleniowych na klatce schodowej i w piwnicy). Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: 2017 - 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 22.09.2017r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJA pliki/OGLOSZENIA%20%202017/S227%20CE%20Pro17051111190.pdf

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  likwidacji istniejących zsypów w I-szej klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Jadźwingów 3 w Warszawie, z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze (dokumentacja w formie papierowej – 5 egz. i elektronicznej).

Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego
w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 1800.

 

Specyfikację konkursu ofert wydaje dział administracji, który udziela także wszelkich dodatkowych informacji – tel. (22) 848-44-04; 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro17070709470[1].pdf

 

Wprowadzono 2017-07-07

Konkurs na wykonanie systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych w 4 zasobach osiedlowych Spółdzielni przy:

1.       ul. Jadźwingów 1, 3 i ul. Rzymowskiego 33 – 1 brama;

2.       ul. Modzelewskiego 6, 8, 10, 12 – 3 bramy;

3.       ul. Rzymowskiego 19 – 1 szlaban;

4.       ul. Złotej 81 – 1 brama.

 

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac, okresu i warunków gwarancji oraz płatności, należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie
do dnia 31.07.2017r. (poniedziałek) do godz. 1800.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04; mail: admin@pax.com.pl

 

Wprowadzono 2017-07-06

Konkurs na wykonanie wymiany naczynia wzbiórczego co w bud przy ul. Jadzwingów 1

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany istniejącego naczynia wzbiorczego C.O. otwartego
na naczynie wzbiorcze zamknięte wraz z robotami adaptacyjnymi na układ zamknięty C.O. (montaż odpowietrzników, wycinka nieczynnej instalacji, naprawa powierzchni po wycince instalacji) w budynku mieszkalnym przy
ul. Jadźwingów 1 w Warszawie.

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Termin realizacji prac – 2017 r.

 

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 14.06.2017 r. (środa) do godz. 1600.

 

Specyfikację konkursu ofert wydaje Dział Administracji, który udziela także wszelkich dodatkowych informacji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;  admin@pax.com.pl 

 

SPECYFIKACJApliki/S227_CE_Pro17051107460[1].pdf

Wprowadzono 2017-05-11

Konkurs na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w bud. Piękna 16B

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzgodnionej z rzeczoznawcami
(np. specjalności konstrukcyjno - budowlanej, p.pożarowej) dotyczącej likwidacji istniejących świetlików dachowych, zabudowy stropu i zagospodarowania atrium budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej 16B w Warszawie
– dokumentacja w formie papierowej – 5 egz. i elektronicznej. 

Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego
w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.05.2017 r. (środa) do godz. 1600.

 

Specyfikację konkursu ofert wydaje dział administracji, który udziela także wszelkich dodatkowych informacji – tel. (22) 848-44-04, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro17051111190[1].pdf

Wprowadzono 2017-05-11

Konkurs na modernizacje terenu rekreacyjnego przy ul Lubelska , Skaryszewska

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie modernizacji istniejące terenu rekreacyjnego na Osiedlu Skaryszewska - Lubelska w Warszawie

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego

przedmiot postępowania ofertowego.

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji II kwartał 2017 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  "PAX" w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro) do dnia 24.04.2017 r. do godz.16:00

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej  „PAX"

tel. (22) 848 44 04.

Specyfikacja pliki/SKM_224e17041208180[1].pdf

 

Wprowadzono 2017-04-12

Przeglad instalacji elektrycznej w budynkach przy ul Pileckiego

Wprowadzono 2017-03-13

kONKURS NA WYMIANE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUD. RZYMOWSKIEGO 33

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej w częściach wspólnych V klatki schodowej budynku mieszkalnego
przy ul. Rzymowskiego 33  w Warszawie
, zgodnie z projektem wykonawczym – remont instalacji elektrycznych części wspólnej obiektu przy ul. Rzymowskiego 33 z marca 2014 r. autorstwa ELWOY Instalacje Elektryczne
i Projekty oraz
kosztorysem ofertowym (szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektorów Nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami Inspektorów Nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.03.2017r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

Wprowadzono 2017-03-06

Konkurs na wykonanie wymiany poziomów wody zimnej i ciepłej w budynku Cegielniana 15

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie wymiany poziomów ziemnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie zgodnie z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej – na podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego (szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektorów Nadzoru występujących w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 17.03.2017 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54,
600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA  pliki/S227 CE Pro17021609230.pdf

 

Wprowadzono 2017-02-17

Konkurs na wykonanie dokumentacji-kosztorysu wymiany instalacji elektrycznej w bud. Narbutta 4

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzgodnieniami w INNOGY Polska S.A. oraz rzeczoznawcami (np. p.poż.) wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4 w Warszawie
,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającej projekt orurowania pod instalacje teletechniczne (dwóch niezależnych operatorów telewizji kablowej, telefonu, internetu)
oraz niezależnej kompletnej instalacji domofonowej (dokumentacja w formie papierowej –
5 egz. i elektronicznej). 

Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektorów nadzoru występującego
w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 10.03.2017 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Specyfikację konkursu ofert wydaje dział administracji, który udziela także wszelkich dodatkowych informacji – tel. (22) 848-44-04, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

PLIKI pliki/S227 CE Pro17021409240.pdf

 

Wprowadzono 2017-02-16

Konkurs na wykonannie remontu elewacji budynku przy ul Pięknej 16B

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu i docieplenia elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej 16B w Warszawie,
na podstawie Projektu budowlanego ocieplenia i remontu budynku na podstawie Projektu budowlanego ocieplenia
i remontu budynku mieszkalnego usługowego przy ul. Pięknej 16B w Warszawie z kwietnia 2014 r. autorstwa GRUPA PROEKS i kosztorysu ofertowego (szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora Nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat
na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: 2017 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 10.03.2017r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

PLIKI pliki/S227 CE Pro17021413310.pdf

 

Wprowadzono 2017-02-16

Konkurs na wykonanie remontu wiatrołapów przy ul Modzelewskiego 10

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie remontu wiatrołapów budynku przy ul. Modzelewskiego 1O w Warszawie polegającym na:

 

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego przed miot postępowania  ofertowego.

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji do końca II kwartału 2017 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro)

do  dnia  24.02.2017 r. do godz.16:00     
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX" tel. (22) 848 44 04.      

SPECYFIKACJA  pliki/modz_10_wiatolap[1].pdf
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzono 2017-02-10

Konkurs na wykonanie remomtu balkonów przy ul Zamoyskiego 47a,47,45a

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie remontu balkonów budynków przy ul. Zamoyskiego

 

47a, Zamoyskiego 47 i Zamoyskiego 45a w Warszawie polegającego  na:

 

-wykonanie nowego tynku strukturalnego na betonowych osłonach płytach osłonowych (od strony zewnętrznej) wraz z oczyszczeniem i

 

pomalowaniu istniejącej konstrukcji stalowej.

 

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji prac - Ikwartał 2017 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej  "PAX" w Warszawie

Al. Stanów Zjednoczonych  72 lok 32 (galeria 1 piętro)

 

 
do dnia 27.02.2017 r. do godz.16:00

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX"

 

tel. (22) 848 44 04.   

 

SPECYFIKACJApliki/OGLOSZENIA%20%202017/balkony%20z%2047a.pdf

 

Wprowadzono 2017-01-24

Konkurs na wykonannie remontu dachu przy ul Komorskiej 11/15

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Komorskiej 11/15 w Warszawie polegającym na:

- wykonaniu nowej izolacji murków oporowych z papy termozgrzewalnej polimerowo - asfaltowej wierzchniego krycia o grubości 5 mm

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji prac -III kwartał 2017 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie

Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie    Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro)

do dnia 24.02.2017 r. do godz.16:00

 Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX"

tel. (22) 848 44 04.

 

SPECYFIKACJA pliki/OGLOSZENIA%20%202017/dach%20komorska.pdf

 

Wprowadzono 2017-01-24

Konkurs na wykonanie wymiany ogrodzenia boiska przy ul Lubelskiej 5/7

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany istniejącego ogrodzenia boiska na

ogrodzenie z siatki polipropylenowej grubości fi 5mm o oczkach 45mmx45mm w kolorze zielonym na Osiedlu Skaryszewska -Lubelska przy ul.

Lubelskiej 5/7 w Warszawie.

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem  obiektu stan