wejście
AKTUALNOŚCI
 o nas
 oferta
 aktualności
 galeria
 uchwały
 regulaminy
 formularze
 kontakt
eBOK
 ogloszenia

   Nasze Sprawy
 telefon
 e-mail

Tu znajdziecz pełne teksty aktualności wraz z odsyłaczami na odpowiednie strony serwisu Spółdzielni.

Walne cz1

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz2

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz3

Wprowadzono 2019-05-24

Wykaz grup

Wprowadzono 2019-05-24

konkurs na wykonannie projektu wymiany instalacji gazowej w bud Salezego 6

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewnętrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie
, zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, złożoną ofertą, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 17.05.2019 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19041814450[1].pdf

Wprowadzono 2019-04-19

Konkurs na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w bud. Salezego 6

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie (wymiana wewnętrznej instalacji gazowej po śladzie), zgodnie z

obowiązującymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, złożoną ofertą, oraz odbiorem przez Mazowiecką Spółkę

Gazownictwa Sp. z o.o.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w

Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.04.2019 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19040912350[1].pdf

 

Wprowadzono 2019-04-09

Konkurs na dostawę i montaż zabawek na placu zabaw ul Modzelewskiego 6,8,10,12

                                                                                         OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na dostawę i montaż zestawu zabawek na placu zabaw o wymiarach (20m x l0m) na os Modzelewskiego 6,8,10,12.
Zestaw zabawek powinien zawierać (huśtawkę wiszącą, zjeżdżalnie, ściankę wspinaczkową lub I i tzw.pająka sznurkowego do wspinaczki, zamykaną piaskownicę oraz bujak sprężynowy). Ponadto na terenie placu zabaw powinny znajdować się trzy ławki trwale połączone z gruntem. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać atest publiczny dopuszczający zabawki do użytku publicznego .
Termin realizacji prac: II/III  kwartał 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I. W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 04.04.2019r. ( czwartek) do godz. 16:00
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19032511001[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-25

Konkurs na remont balkonów w budynku Bitwy Warszawskiej 19204 nr 18

                                                               OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie zgodnie z załączonym przedmiarem.
Termin realizacji prac: 11/111 kwartał 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 03.04.2019r. (środa)do godz. 16°00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; e-mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacjapliki/S308e_CE_Pr19031509351[1](1).pdf

Przedmiar pliki/przedmiar_balkony_bitwy[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-15

Konkura na udostepnienie czesci wspólnych bud. Piękna 16b pod reklamę

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty
w trybie konkursu ofert na wynajem części wspólnych budynku mieszkalnego
przy ul. Pięknej 16B w Warszawie (elewacja zewnętrzna, frontowa o powierzchni ok. 50 m2) w celu umieszczenia oświetlonej planszy reklamowej.

Oferty z podaniem proponowanej ceny wynajmu zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19031111270[1].pdf, pliki/PI�_KNA_-_ZDJ�_CIE_-_reklama[1].doc

 

 

 

Wprowadzono 2019-03-11

Konkurs na remont i docieplenie elewacji frontowej w bud. Narbutta 4

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu i docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4  w Warszawie,
na podstawie Projektu budowlanego – remont elewacji z dociepleniem – budynek mieszkalny ul. Narbutta 4, Warszawa z dnia 20.03.2015 r. autorstwa arch. Jerzego Ebing i kosztorysu ofertowego.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72
lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJE pliki/A-01_Elewacja_po�_udniowa[1].pdf   

                             pliki/A-05_Zestawienie_stolarki_i_�_lusarki[1].pdf

 

                                                                                   pliki/A-06_Detal_loggi_oraz_styki_elewacji[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609410[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609460[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-26

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku określa podstawowe zasady  przekształcenia gruntów  we własność.

   Zgodnie  z  zapisem  art.  4  Ustawy podstawą  ujawnienia  prawa  własności  gruntów jest   zaświadczenie   potwierdzające  przekształcenie   wydane  przez   odpowiednie władze.  Oznacza  to, że urzędy  dzielnic  dla gruntów miejskich  iurzędy państwowe

  dla     gruntów     skarbu     państwa     wydając     zaświadczenie     potwierdza     fakt przekształcenia  gruntu we własność oraz wysokość opłaty przekształceniowej.

Dla gruntów przekształconych we własność (posiadających zaświadczenie) mają zastosowania przepisy o bonifikacie.

 

Wszelkie sprawy związane z przekształceniem gruntu właściciele wyodrębnionych lokali i miejsc postojowych powinni załatwiać bezpośrednio w urzędach.

 

Sprawy gruntów dotyczące spółdzielczych praw do lokali i miejsc postojowych załatwia bezpośrednio Spółdzielnia. Do czasu wyeliminowania przekroczenia wysokości pomocy publicznej (de minimis) oraz otrzymania z urzędów zaświadczeń właściciele

 

spółdzielczych praw wnoszą do Spółdzielni zaliczkową stawkę „wieczyste użytkowanie/ opłata przekształceniowa" . Wniesione opłaty z tego tytułu zostaną rozliczone przez Spółdzielnię za wieczyste użytkowanie dla gruntów nieprzekształconych lub za

 

przekształcenie dla gruntów przekształconych we własność.

 

Zarząd SM „PAX"

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na utrzymanie czystości w częściach wspólnych oraz na terenie zewnętrznym budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4
w Warszawie, począwszy od dnia 01.04.2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 28.02.2019 r. (czwartek) do godz. 1600

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 

SPECYFIKACJA .pliki/S227_CE_Pro19021111510[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-08

Konkurs na wymianę pionów kanalizacyjnych w bud Narbutta 4

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie wymiany dwóch pionów kanalizacyjnych – RD3 i 12  w budynku mieszkalnym przy ul. Narbutta 4
w Warszawie,
na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie, zgodnie z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej – branża wod. - kan. (szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez inspektora nadzoru występującego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Termin realizacji prac: I kwartał 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.01.2019 r. (czwartek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19010909110[1].pdf                     pliki/S227_CE_Pro19010909120[1].pdf

Wprowadzono 2019-01-09

Konkurs na wykonanie dokumentacji przebudowy garażu

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

                  Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX”, 04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72  uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na  wykonanie               kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej przebudowy garażu podziemnego w części należącej do I etapu realizacji inwestycji (obręb klatek A-C) budynku Stryjeńskich 19 w Warszawie. Zakres przebudowy ma obejmować wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  i innymi przepisami, a po oddaniu do użytkowania ww. instalacji  - likwidację istniejącej instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem pożarowym. Zakres powyższej oferty obejmuje ponadto wszelkie działania mające na celu uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budowę, wszelkich zgód i uzgodnień,  sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wszystkich robót objętych projektem zamiennym oraz nadzór nad robotami związanymi z przebudową. 

        

         Oferty z podaniem kosztów wykonanie prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32                  w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku (środa) do godz. 15°°.

 

                        

         Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w siedzibie Spółdzielni  lub telefonicznie pod nr: (0-22) 8484404.

 

         SM „PAX” informuje, że nie odpowiada oferentom ofert odrzuconych oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia ww. konkursu ofert, bez podania przyczyn.

Wprowadzono 2019-01-07

Wzór wniosku do SKO dotyczącej bud. Górska 19

Wzór  wniosku  do SKO, dotyczący ul Górska 19, dla właścicieli, którzy nie akceptują ustalonej opłaty za dzierżawę wieczystą za grunt pod lokalem, czy garażem.

ZAŁĄCZNIK pliki/WNIOSEK_SKO_Górska_19[1].doc

Wprowadzono 2018-12-21

Wzór wniosku do SKO dotyczący ul Modzelewskiego

Wzór  wniosku  do SKO, dotyczący ul Modzelewskiego, dla właścicieli, którzy nie akceptują ustalonej opłaty za dzierżawę wieczystą za grunt pod lokalem, czy garażem.

ZAŁĄCZNIK pliki/WNIOSEK_SKO[1](1).doc

Wprowadzono 2018-12-19

Konkurs na wymianę pionów instalacji wody w budynku Targowa 4

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Targowej 4 w Warszawie polegającym na:

- wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  zgodnie z projektem technicznym wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji autorstwa firmy MARGO z czerwca 2011 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego przedmiot postępowania ofertowego.

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji I / II kwartał 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro)

do dnia 21.12.2018 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

Specyfikacja pliki/przedmiar_targowa_4[1].pdf                                     pliki/przedmiar_targowa_4_PZU[1].pdf

                                                            pliki/SIWZ_piony_wody_Targowa_4[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-12-11

Konkurs na wymianę pionów instalacji wody w budynku Targowa 2

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Targowej 2 w Warszawie polegającym na:

- wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  zgodnie z projektem technicznym wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji autorstwa firmy MARGO z czerwca 2011 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego przedmiot postępowania ofertowego.

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji I / II kwartał 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro)

do dnia 21.12.2018 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

 

Specyfikacja pliki/przedmiar_targowa_2[1].pdf                                                pliki/SIWZ_piony_wody_Targowa_2[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-12-11

Konkurs na wymianę pionów instalacji wody w budynku Skaryszewska 4

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Skaryszewskiej 4 w Warszawie polegającym na:

- wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepłej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  zgodnie z projektem technicznym wymiany instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji autorstwa firmy MARGO z czerwca 2011 zgodnie z załączonym przedmiarem.

Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, bezpośrednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Oferent ma obowiązek do osobistego zapoznania się z aktualnym stanem obiektu stanowiącego przedmiot postępowania ofertowego.

Wszelkie prace mają być wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji I / II kwartał 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 piętro)

do dnia 21.12.2018 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

Specyfikacja pliki/przedmiar_skaryszewska_4[1].pdf                                       pliki/SIWZ_piony_wody_skaryszewska_4[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-12-11

Konkurs na ubezpieczenie zasobów SM

 

Spółdzielnia mieszkaniowa "PAX" ogłasza konkurs ofert na ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" oraz  ubezpieczenie OC  zarządu na

rok 2019.

 

Ostateczny  termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2018  o  godz 16:00.

Specyfikację konkursu ofert oraz  inne materiały należy  odebrać osobiscie w Dziale

Zarządzania Nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej  "PAX" , który udziela wszelkich

dodatkowych informacji - (22) 848-44-04

Wprowadzono 2018-11-14

COROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ NA UL PIĘLNEJ 16B

Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Pięknej 16B,

prosimy o udostępnienie lokali w dniu:

-    14 listopada br. (środa) w godzinach 15301730, lub

-    22 listopada br. (czwartek) w godzinach 9001000,

w celu wykonania obowiązkowego rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych.

 

Przegląd wykonuje firma CEE PROPERTY ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

Na konkretną godzinę można umówić się pod nr tel. 694-407-755.

 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej w lokalu, lokal zostanie odłączony od zasilania gazem do czasu usunięcia przez mieszkańca usterki.

 

Przeglądy w wyżej wymienionych terminach (podstawowym i uzupełniającym)
wykonywane są bezpłatnie, trzeci termin przeglądu będzie odpłatny przez mieszkańca bezpośrednio osobie wykonującej ten przegląd.

Wprowadzono 2018-11-02

COROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ NA ULICY ZŁOTEJ 81

Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Złotej 81,

prosimy o udostępnienie lokali w dniu:

-    14 listopada br. (środa) w godzinach 18002000, lub

-    22 listopada br. (czwartek) w godzinach 10301130,

w celu wykonania obowiązkowego rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych.

 

Przegląd wykonuje firma CEE PROPERTY ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

Na konkretną godzinę można umówić się pod nr tel. 602-523-900.

 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej w lokalu, lokal zostanie odłączony od zasilania gazem do czasu usunięcia przez mieszkańca usterki.

 

Przeglądy w wyżej wymienionych terminach (podstawowym i uzupełniającym)
wykonywane są bezpłatnie, trzeci termin przeglądu będzie odpłatny przez mieszkańca bezpośrednio osobie wykonującej ten przegląd.

 

Wprowadzono 2018-11-02

COROCZNY PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ NA ULICY NARBUTTA 4

Szanowni Mieszkańcy budynku przy ul. Narbutta 4,

prosimy o udostępnienie lokali w dniu:

-    14 listopada br. (środa) w godzinach 15301730, lub

-    22 listopada br. (czwartek) w godzinach 9001000,

w celu wykonania obowiązkowego rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych.

 

Przegląd wykonuje firma CEE PROPERTY ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

Na konkretną godzinę można umówić się pod nr tel. 602-523-900.

 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji gazowej w lokalu, lokal zostanie odłączony od zasilania gazem do czasu usunięcia przez mieszkańca usterki.

 

Przeglądy w wyżej wymienionych terminach (podstawowym i uzupełniającym)
wykonywane są bezpłatnie, trzeci termin przeglądu będzie odpłatny przez mieszkańca bezpośrednio osobie wykonującej ten przegląd.

 

Wprowadzono 2018-11-02

Konkurs na usługi hydrauliczno - ślusarskie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert
na wykonywanie
usług hydraulicznych i ślusarskich w częściach wspólnych budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w zakresie świadczenia usług konserwacji, napraw, usuwania awarii (zakres prac – Załącznik nr 1; wykaz budynków – Załącznik
nr 2), z
godnie z przepisami Prawa budowlanego, szczegółowymi wytycznymi przedstawianymi
w branżowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, poleceniami inspektora nadzoru.

Termin realizacji prac: od 01.01.2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 21.12.2018 r. (piątek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04; admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/specyfikacja[1][2].pdf

 

 

Wprowadzono 2018-11-01

PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ

Wprowadzono 2018-10-26

Konkurs na wykonanie inwentaryzacji w bud Gintrowskiego 19

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych
oraz pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gintrowskiego 19 (d. Rzymowskiego) w Warszawie (Mokotów), niezbędnej
do wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, przygotowania uchwały uwłaszczającej, uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 19.10.2018r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 52, 600-012-412; mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro18092413290[1].pdf

Wprowadzono 2018-09-25

Konkurs na wykonanie inwentaryzacji w bud. Jadzwingów 1,3 , Gintrowskiego 33

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wybór wykonawcy inwentaryzacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych do lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Jadźwingów 1, ul. Jadźwingów 3 oraz ul. Gintrowskiego 33 (d. Rzymowskiego)
w Warszawie (Mokotów), niezbędnej do wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, przygotowania uchwały uwłaszczającej, uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

 

Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 19.10.2018r. (piątek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro18092012180[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-09-25

Konkurs ma wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku Falęcka 5/7

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Falęckiej 5/7 w Warszawie, na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie zgodnie
z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej
(szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego
w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.07.2018 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04
wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

PLIKI pliki/S227_CE_Pro18070512440[1].pdf                               pliki/DEST2840[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-07-06

Konkurs na wymianę pionów kanalizacyjnych w bud. Falęcka 5/7

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy
ul. Falęckiej 5/7 w Warszawie, na zasadzie odtworzeniowej, tj. po śladzie zgodnie
z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej
(szczegółowy zakres może być doprecyzowany przez Inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego
w trakcie prowadzenia robót).

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 30.05.2018 r. (środa) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04
wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA  pliki/S227_CE_Pro18050813170[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-05-11

Konkurs na remont klatek F,G,H,J w bud. Stryjeńskich 19

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na remont w budynku Stryjeńskich 19 klatek F, G, H i J polegający na:

dwukrotnym malowaniu farbą Dekoral Polinak powierzchni ścian i sufitów - według obmiarów podanych w SIWZ

obłożenie płytkami ceramicznymi Nowa Gala o wymiarach 30x60 cm ścian parteru do wysokości 2 metra - według obmiarów podanych w SIWZ oraz ścian na piętrach, na których znajdują się wejścia do dźwigów o powierzchni - według obmiarów podanych w SIW

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

 

Termin realizacji prac: 2018 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy AL Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 07.05.2018 r. do godz. 16°0 SIWZ dostępny jest na stronie internetowej SM „PAX" www.pax.com.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel. (22) 848-44-04.

 

SPECYFIKACJA pliki/S308e_CE_Pr18050807451[1].pdf

Wprowadzono 2018-04-14

KONKURS NA DOPROWADZENIE DROGI POŻAROWEJ DO BUD. CEGIELNIANA 15

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na doprowadzenie drogi pożarowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, wraz z opracowaniem projektu, zgodnie z Ustawą
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz
Rozporządzeniem MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
.

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72
lok. 32 w Warszawie do dnia 16.04.2018 r. (poniedziałek) do godz. 1800.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54,
600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/CEGIELNIANA_15[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-03-19

PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ RZYMOWSKIEGO 19

Szanowni  Państwo

Uprzejmie prosimy  o  udostepnienie lokali w budynku przy ul Rzymowskiego  19

w  dniach 8 lutego 2018 r w godz 16:00   do 18:00  lub 16 lutego 2018r w godz

10:00   do  11:00  , w celu dokonania obowiązkowego *  przeglądu szczelności

instalacji gazowych w lokalach , bądz przekazanie nie  pózniej niż do 28  lutego 2018 r.do

Administracji SM "PAX" protokołu  takiego przeglądu  wykonannego przez  uprawnioną

osobę.

Przeglad szczelności  instalacji gazowych będzie realizowany przez Pana  Grzegorza

Plesnara  (tel. 602-523-900 ) , z którym można ustalić  inny  termin  przeglądu , gdyby

użytkownik lokalu nie  mógł go udostępnić z ważnych przyczyn w określonych powyżej

terminach.

                                                                                                         Administracja  SM "PAX"

*podstawa prawna - art 62 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca  1994r  Prawo budowlane

- Dz  U 2003  nr 207  poz 2016  z poż zm

Wprowadzono 2018-01-24

Konkurs na remont klatki schodowej w budynku przy ul Stryjeńskich 19_

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na  remont budynku Stryjeńskich 19

 

klatki schodowej E polegający na:

 

dwukrotnym malowaniu farbą Dekoral Polinak powierzchni ścian i sufitów - według obmiarów podanych w SIWZ

 

 

 

 


Obłożenie płytkami ceramicznymi Nowa Gala o wymiarach 30x60 cm ścian parteru do wysokości 2,1 O metra - według obmiarów

 

podanych w SIWZ oraz ścian na piętrach, na których znajdują się wejścia do dźwigów o powierzchni - według obmiarów

 

 

podanych w SIWZ


 

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

 

 

 


 

Do realizacji zamówienia należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do stosowania posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

 

 

 

 

 

 


 

Termin realizacji prac: 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni

 

Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 09.02.2018 r. (piątek) do godz. 16°0.

 

 

 

 

SIWZ dostępny pliki/SKM_224e18012212521[1](1).pdf

Dodatkowe informacje pod nr tel. (22) 848-44-04.

 

 

Wprowadzono 2018-01-23

Nowa zakładka w systemie e-bok

Dodano  nową  zakładkę  w systemie e-bok Dokumenty.

 

W nowej zakładce znajdują się dokumenty polustracyjne.

Wprowadzono 2018-01-02

Dotyczy: Badania sprawozdania finansowego SM "PAX" w Warszawie

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  "PAX" w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnej  oferty

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.

 

Wymagany termin zakończenia badania za rok 2017 - 18.05.2018,  a za rok 2018 - 17.05.2019r.

Od  oferenta oczekujemy również udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Oferta winna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu.

2. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich

     trzech  lat.

3. Określenie ceny za wykonanie badań i sporządzenie wymaganej dokumentacji (sprawozdanie z badania).

 

 

 

                                                                                                                                Zarząd  SM  "PAX"

Wprowadzono 2017-11-24

OGLOSZENIE WS SPOŁDZIELCZYCH PRAW WŁASNOSCI

Wprowadzono 2017-11-22

Konkurs na ubezpiecznie zasobów SM PAX

Spółdzielnia  mieszkaniowa  PAX ogłasza konkurs ofert  na ubezpieczenie  mienia, ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej PAX, oraz ubezpieczenie OC Zarządu na rok 2018r,

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2017 o godz. 18:00.

Specyfikację do konkursu ofert oraz inne  materiały można odebrac wyłacznie osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Informacje udzielane są pod nr telefonu (022) 848-44-04 wew 54.

Oferty należy przygotować dokładnie wg. otrzymanej specyfikacji.

 

Wprowadzono 2017-11-15

Konkurs na wykonanie dokuentacji projektowow - kosztorysowej wykonania miesc postojowych

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania dodatkowych miejsc postojowych

na terenie osiedla przy ul. Jadźwingów 1, 3 – ul. Rzymowskiego 33 w Warszawie (szczegółowy zakres

może być doprecyzowany przez inspektora


nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót).


Oferty zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 30.11.2017r. (czwartek)  do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SIWZpliki/S227_CE_Pro17110610300.pdf

 

 

Wprowadzono 2017-11-06

Konkurs na wykonnaie przebudowy instalacji elektrycznej w bud Cegielniana 15 w Pruszkowie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmię informuje,że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na  wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej

w celu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika  prądu w budynku mieszkalnym przy  ul Cegielnianej 15 w Pruszkowie,  zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra  Infastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( szczegółowy zakres może 

być doprecyzowany przez  Inspektora nadzoru występującego  w imieniu SM  "PAX" w trakcie prowadzenia  robót.)

Termin realizacji prac 2017r

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania  prac zgodnie  z  SIWZ  należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych

72 lok 32 w  Warszawie do dnia 24.11.2017 (piątek) do  godz 16:00.

 Wszelkich dodtakowych  informacji udziela dział  administracji -  tel (22) 848-44-04  wew 54,  600-012-612; mail admin@pax.com.pl

SIWZpliki/S227_CE_Pro17103115120[1].pdf

 

Wprowadzono 2017-11-02

PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ NA UL PILECKICH 104,106,108

Uprzejmie   prosi my  o  udostępnienie  lokali   budynku   przy  ul.  Pileckiego 104, 106 i 108  dniach 24  października   2017  r.  w  godz.  16.00 - 19.00  lub 7 Listopada   2017  w  godz.  8.00- 10.00,  w  celu  dokonania obowiązkowego* przeglądu  szczelności instalacji gazowej w  lokalach,  bądź. przekazanie  nie  później  niż  do 30  listopada  2017  r.  terminie  do  Administracji   SM „PAX"  protokołu  takiego  przeglądu   wykonanego   przez uprawnioną  osobę.  Przegląd  szczelności  instalacji  gazowych  będzie  realizowany   przez Pana  Grzegorza. Plesnara (tel. 602523900), z którym i można ustalić inny termin przeglądu,  gdyby  użytkownik lokalu nie mógł  go udostępnz ważnych  przyczyn w określonych powyżej terminach.


 

 

Administracja SM„PAX"

 

 

* podstawa  prawna ·art. 62 ust.  I  pk I c ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. prawo budowlane - 07,. C.  2003 nr 207,poz, 2016 z póź. zm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania dodatkowych