wejście
AKTUALNO�CI
 o nas
 oferta
 aktualno�ci
 galeria
 uchwa�y
 regulaminy
 Formularze
 kontakt
eBOK
 ogloszenia

   Nasze Sprawy
 telefon
 e-mail

Tu znajdziecz pe�ne teksty aktualno�ci wraz z odsy�aczami na odpowiednie strony serwisu Sp�dzielni.

Konkurs na ubezpieczenie zasobw SM 2021

 

Spó?dzielnia mieszkaniowa "PAX" og?asza konkurs ofert na ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" oraz  ubezpieczenie OC  zarz?du na

rok 2021.

 

Ostateczny  termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 14.12.2020  o  godz 15:30.

 

Specyfikacj? konkursu ofert oraz  inne materia?y w za?aczniku: pliki/SPECYFIKACJA-ubezpieczenie[1].pdf

 

Za?wiadczenie o szkodowo?ci:  pliki/000491067_-_zaswiadczenie_o_szkodowosci_w_UNIQA_-_mieszkalnictwo[1].pdf

 

 Dodatkowe informacje mo?na uzyskac po numerem telefonu (22) 848-44-04

 

Wprowadzono 2020-12-04

INFORMACJA W SPRAWIE WYROKU DOTYCZ?CEGO ZAD?U?ENIA

 Szanowni Pa?stwo,

Informujemy, ?e Spó?dzielnia wygra?a w ca?o?ci wieloletni proces z by?ym wierzycielem dotycz?cy sp?aty ca?ego zad?u?enia. Wyrok jest nieprawomocny. Dalsze kroki b?d? podj?te po uprawomocnieniu si? wyroku.

Wprowadzono 2020-12-04

OG?OSZENIE W SPRAWIE TERMINU NOWYCH OP?AT ZA GOSP. ODPADAMI

 Szanowni Pa?stwo

Informujemy, ?e Radni m.st. Warszawy zdecydowali, ?e nowe op?aty za gospodarowanie odpadami zostan? wprowadzone od 1 kwietnia 2021 r.

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-op-za-mieci-od-kwietnia

 

Wprowadzono 2020-11-27

Konkurs na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji w bud Grska 19

 O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
?e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej remontu i docieplenia elewacji zewn?trznej budynku mieszkalnego przy ul. Górskiej 19 w Warszawie (Mokotów).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 15.12.2020 r. (wtorek) do godz. 1530.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20201112092718[1].pdf 

 

Aktualizacja  og?oszenia 

2020-11-23  

Wprowadzono 2020-11-23

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 106

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  19 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 106

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C.

 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 108

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  17 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 108

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH Z?OTA 81

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  26 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Z?ota 81.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 104

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  18 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 104

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH NARBUTTA 4

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  24 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Narbutta 4.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE O TERMINIE PRZEGL?DW INSTALACJI GAZOWYCH PIEKNA 16B

 

Szanowni  Pa?stwo

 

 

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e w dniu  25 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegl?d instalacji gazowych cz??ciach wspólnych w budynku przy ul. Pi?kna 16B.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pó?n. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OG?OSZENIE dotycz?ce uregulowania stanu prawnego gruntu

Plik do pobrania dokumentu z dnia 29.10.2020r. z og?oszeniem dotycz?cym uregulowania stanu prawnego gruntu:

pliki/Ogloszenie_stan_gruntow[1].pdf

Wprowadzono 2020-10-29

Koknkurs na wykonanie dokumentacji projektowej w bud. Grska 19

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
?e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z cz??ci? konstrukcyjn? polegaj?c? na likwidacji zwisów balkonów oraz kosztorysowej remontu i docieplenia elewacji zewn?trznej budynku mieszkalnego przy ul. Górskiej 19 w Warszawie (Mokotów).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.10.2020 r. (czwartek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – admin@pax.com.pl

Wprowadzono 2020-10-01

OG?OSZENIE

Wprowadzono 2020-09-28

Konkurs na wykonanie projektu modernizacji w?z?a co w bud Piekna 16b

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
?e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej modernizacji istniej?cego w?z?a cieplnego
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Pi?knej 16B
w Warszawie (?ródmie?cie).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 05.10.2020 r. (poniedzia?ek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – admin@pax.com.pl

specyfikacja  pliki/20200909100459[1](1).pdf

Wprowadzono 2020-09-11

OG?OSZENIE

Dnia 21 sierpnia 2020r. Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" b?dzie nieczynna w zwi?zku z odbiorem dnia wolnego za 15 sierpnia 2020r.

Wprowadzono 2020-08-19

zawiadomienie

 

Wprowadzono 2020-08-01

PRACE MODERNIZACYJNE PRZY SYSTEMIE EBOK

 W DNIACH 2020-07-08  DO 2020-07-13 PROWADZONE BEDA PRACE MODERNIZACYJNE  PRZY SYSTEMIE EBOK CO BEDZIE WIAZALO SIE  Z BRAKIEM DOSTEPU DO SYSTEMU INTERNETOWEJ OBSLUGI KLIENTA

 

PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIALE NIEDOGODNIENIA

PRZYPOMINAMY ZE PRAWIDLOWY LINK LOGOWANIA DO KONTA  EBOKA ZNAJDUJE SIE NA STRONIE PAX.COM.PL W ZAKLADCE AKTUALNOSCI.

 

Wprowadzono 2020-07-22

OGLOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU DLA CZLONKOW SM "PAX:

 

Wprowadzono 2020-07-06

Konkurs na przedudowe przylacza wodociagowego w bud. Cegielniana15 w Pruszkowie

 

 O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na przebudow? przy??cza wodoci?gowego do budynku mieszkalnego
przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym przebudowy przy??cza wodoci?gowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie z marca 2020 r.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.07.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20200629125523[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-29

Konkurs na wykonanie instalacji wody przeciwpo?arowej w bud. Cegielniana 15 w Pruszkowie

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na wykonanie instalacji wody na cele przeciwpo?arowe wraz z hydroforni?
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
zgodnie
z Projektem budowlano-wykonawczym instalacji wody na cele przeciwpo?arowe wraz z hydroforni? w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie z marca 2020 r.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.07.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

Specyfikacja pliki/20200629125536[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-29

Konkurs na remont klatek schodowych w bud. Jad?wingw 1

 Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty

na wykonanie remontu ?cian i sufitów dwóch (2) klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jad?wingów 1 w Warszawie (Mokotów), w zakresie: malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów w wykonaniem reperacji p?kni??, rys, uszkodze? oraz wyg?adzenie powierzchni tynku
i zagruntowanie, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ?cian w wykonaniem reperacji p?kni??, rys, uszkodze? oraz wyg?adzenie powierzchni tynku i zagruntowanie, malowanie farbami olejnymi starych tynków ?cian w wykonaniem reperacji p?kni??, rys, uszkodze? oraz wyg?adzenie powierzchni tynku i zagruntowanie, malowanie farb? olejn? stolarki drzwiowej do pomieszcze? technicznych, gospodarczych, piwnic, malowanie farb? olejn? rur PCV, malowanie farb? olejn? rur stalowych, malowanie farb? olejn? grzejników ?ebrowych, malowanie farb? olejn? balustrad metalowych prostych (okiennych).

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.06.2020 r. (wtorek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacja pliki/Jad?wingów_1_-_SIWZ_-_remont_klatek[1].pdf          pliki/Jad?wingów_1_-_SIWZ_-_Za�_�_cznik_nr_1_-_remont_klatek[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-01

Konkurs na wymian? zadaszenie balkonw w bud. Salezego 6
O G ? O S Z E N I E

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na wymian? zadaszenia balkonów ostatnich pi?ter w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ?ródmie?cie) – XIV pi?tro, w systemie Markiza Fastlock 120 (BMI Icopal) – dachowe panele poliw?glanowe na konstrukcji
z aluminium malowanego proszkowo na kolor srebrny.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na montaz oswietlenia ewakuacyjnego w bud. Salezego 6

 O G ? O S Z E N I E


Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na monta? o?wietlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ?ródmie?cie) zgodnie z Projektem instalacji o?wietlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Salezego 6 w Warszawie z lutego 2016 r.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl
 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na monta? plytek gres w bud. Salezego 6

 O G ? O S Z E N I E


Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na monta? ok?adzin z p?ytek gres wokó? drzwi do d?wigów osobowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ?ródmie?cie)
– od I do XIV pi?tra, ob?o?enie ?cian do wysoko?ci d?wigów p?ytkami gres seria Signum – Nowa Gala w kolorze SG 02 (be?), prze?o?onymi ci?tymi paskami p?ytek gres seria Signum – Nowa Gala w kolorze SG 12 (szary), jak w przypadku ok?adzin ?cian na parterze budynku. 
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na wykonanie instalacji wody przeciwpo?arowej w bud. Cegielniana 15 w Pruszkowie

 O G ? O S Z E N I E


Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na wykonanie instalacji wody na cele przeciwpo?arowe wraz z hydroforni?
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie zgodnie
z Projektem budowlano-wykonawczym instalacji wody na cele przeciwpo?arowe wraz z hydroforni? w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie z marca 2020 r.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl
 
 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na wykonanie projektu inst. gazowej w bud. Z?ota 81

 O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewn?trznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Z?otej 81 w Warszawie
, zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, z?o?on? ofert?, przez osob? posiadaj?c? odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uzgodnionego pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej przez rzeczoznawc? ds. zabezpiecze? przeciwpo?arowych. Szczegó?owy zakres mo?e by? doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wyst?puj?cego w imieniu
S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac – 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 12.06.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJApliki/20200512144141[1].pdf

Wprowadzono 2020-05-11

Konkurs w sprawie wymiany instalacji gazowej Zlota 81

 O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na wykonanie wymiany wewn?trznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Z?otej 81 (Warszawa, Wola) na zasadzie odtworzeniowej zgodnie
z pierwotnym Projektem instalacji gazowej, obowi?zuj?cymi normami
i uzgodnieniami, Prawem budowlanym oraz odbiorem przez Mazowieck? Spó?k? Gazownictwa Sp. z o.o.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.05.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

specyfikacja pliki/Z�_OTA_81_-_SIWZ_-_wymiana_instalacji_gazowej[1](1).pdf

Wprowadzono 2020-03-31

OGLOSZENIE

 

Wprowadzono 2020-03-13

REMONT HOLU W BUD NARBUTTA 4

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie remontu holu (parteru) w budynku mieszkalnym przy ul. Narbutta 4 w Warszawie
w zakresie wymiana uszkodzonych p?yt gips-karton ?cian i sufitu, uzupe?nienie ubytków ?cian i sufitu, dwukrotne malowanie ?cian i sufitu (kolor bia?y), wymiana opraw o?wietleniowych rampy o?wietleniowej.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.03.2020 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJApliki/METRA?[1].pdf                     pliki/SIWZ[1].pdf                  pliki/RZUT[1].pdf

Wprowadzono 2020-03-09

W dniu 26-02-2020 Kasa nieczynna

 UWAGA 

W dniu 26 lutego 2020 r. ( ?roda ) 

KASA NIECZYNNA

 


                                                                                                                               pliki/20200224111621[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2020-02-24

Konkurs na wykonanie o?wietlenia ewakuacyjnego w bud. Cegielniana 15

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wybór wykonawcy:

- monta?u instalacji oraz opraw o?wietlenia ewakuacyjnego,

- modernizacji i rozbudowy tablicy administracyjnej budynku,

- monta?u koryt instalacyjnych w piwnicach,

- wykonania dodatkowych po??cze? wyrównawczych w piwnicach,

w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym o?wietlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
z grudnia 2019 r. oraz kosztorysem nak?adczym.

Konkretne wytyczne zosta?y uj?te w SIWZ.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20200128092037[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-28

Konkurs na ulo?enie kostki brukowej przed budynkiem Falecka 5/7

                                                                           O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na u?o?enie nawierzchni
z kostki brukowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Fal?ckiej 5/7
(ok. 110 m2 z mo?liwo?ci? rozszerzenia zamówienia), w zakresie:

         -         rozbiórka istniej?cych kraw??ników i nawierzchni z p?yt betonowych,

         -         monta? studzienek z kratami ?eliwnymi przed wej?ciami do dwóch klatek schodowych,

         -         ustawienie kraw??ników,

         -         wyrównanie pod?o?a kruszywem,

         -         u?o?enie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej wed?ug wybranego przez Zamawiaj?cego wzoru przedstawionego wcze?niej przez Wykonawc?, ubicie
przy pomocy wibratora p?ytowego, wype?nienie suchym, przesianym piaskiem.

Termin realizacji prac: II kwarta? 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 specyfikacjapliki/20200122124455[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-23

Konkurs na wykonanie ogrodznia przy budynku Falecka 5/7

                                                                                                                                                        O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie odcinka ogrodzenia
z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo przy budynku mieszkalnym przy ul. Fal?ckiej 5/7 w Warszawie
(monta? do obecnych elementów budynku i ogrodzenia), w zakresie:

-         dostawa i monta? bramy wjazdowej dwuskrzyd?owej z automatyk?, lamp? sygnalizacyjn?, fotokomórkami, radioodbiornikiem, obudow? centrali steruj?cej, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m., ze ?wiat?em przejazdu
nie mniejszym ni? 4,00 m., wykonanie i pod??czenie zasilania nap?du bramy,

-         monta? do bramy systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych,

-         dostawa i monta? furtki z wk?adk? patentow?, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m. i szeroko?ci
nie mniejszej ni? 1,20 m., z elementami do pod??czenia instalacji domofonowej,

-         dostawa i monta? sta?ych elementów ogrodzenia w systemie panelowym, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m.,

-         wykonanie robót wyko?czeniowych z uzupe?nieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu
w obr?bie ogrodzenia,

-         dostawa i zaprogramowanie pilotów do bramy.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pi?tek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

specyfikacjapliki/20200122125150[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-23

Zagospodarowabie odpadow komunalnych

 

Wprowadzono 2020-01-20

Godziny pracy w okresie ?wi?tecznym

 

Wprowadzono 2019-12-18

Badanie sprawozdania finansowego

 

Wprowadzono 2019-12-09

Konkurs na ubezpieczenie OC zasobw oraz OC zarzadu na 2020r

 

Spó?dzielnia mieszkaniowa "PAX" og?asza konkurs ofert na ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" oraz  ubezpieczenie OC  zarz?du na

rok 2020.

 

Ostateczny  termin sk?adania ofert up?ywa w dniu 04.12.2019  o  godz 16:00.

Specyfikacj? konkursu ofert oraz  inne materia?y nale?y  odebra? osobiscie w Dziale

Zarz?dzania Nieruchomo?ciami Spó?dzielni Mieszkaniowej  "PAX" , który udziela wszelkich

dodatkowych informacji - (22) 848-44-04

Wprowadzono 2019-11-12

Przeglad instalacji gazowej Pileckiego 106

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej Pileckeigo 108

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej Pileckiego 104

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud. Z?ota 81

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud. Narbutta 4

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud Piekna 16b

Wprowadzono 2019-11-08

Konkurs na wykoinanie odcinka ogrodzenia w bud falecka 5/7

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie odcinka ogrodzenia
z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo przy budynku mieszkalnym przy ul. Fal?ckiej 5/7 w Warszawie
(monta? do obecnych elementów budynku i ogrodzenia), w zakresie:

-         dostawa i monta? bramy wjazdowej dwuskrzyd?owej z automatyk?, lamp? sygnalizacyjn?, fotokomórkami, radioodbiornikiem, obudow? centrali steruj?cej, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m., ze ?wiat?em przejazdu
nie mniejszym ni? 4,00 m., wykonanie i pod??czenie zasilania nap?du bramy,

-         monta? do bramy systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych,

-         dostawa i monta? furtki z wk?adk? patentow?, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m. i szeroko?ci
nie mniejszej ni? 1,20 m., z elementami do pod??czenia instalacji domofonowej,

-         dostawa i monta? sta?ych elementów ogrodzenia w systemie panelowym, o wysoko?ci nie mniejszej ni? 1,80 m.,

-         wykonanie robót wyko?czeniowych z uzupe?nieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu
w obr?bie ogrodzenia,

-         dostawa i zaprogramowanie pilotów do bramy.

Termin realizacji prac: II kwarta? 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 06.12.2019 r. (pi?tek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19101710020[1](1).pdf

 

Wprowadzono 2019-11-07

Konkurs na utrzymanie czystosci w budynku Madali?skiego 20

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na utrzymanie czysto?ci w cz??ciach wspólnych oraz na terenie zewn?trznym budynku mieszkalnego przy ul. Madali?skiego 20 w Warszawie.

Termin realizacji prac: od 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 22.11.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

pliki/S227_CE_Pro19102210180[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-22

Konkurs w sprawie przegladu budynkow

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie  konkursu ofert na wykonywanie okresowych kontroli (przegl?dów) budynków
i obiektów budowlanych oraz ich otoczenia
, w oparciu m.in. o:

-          art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

-          § 4, 5 i 6 Rozporz?dzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u?ytkowania budynków mieszkalnych,

-          art. 23 Ustawy 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (z pó?n. zm.),

w tym:

-          pó?rocznych, rocznych i pi?cioletnich budowlanych w cz??ciach wspólnych,

-          rocznych elektrycznych w cz??ciach wspólnych,

-          pi?cioletnich elektrycznych z pomiarami skuteczno?ci ochrony od pora?e? elektrycznych i badania rezystancji izolacji instalacji w lokalach oraz cz??ciach wspólnych, w tym odgromowej,

-          rocznych instalacji i urz?dze? gazowych w lokalach oraz cz??ciach wspólnych, w tym sprawdzenie szczelno?ci,

-          rocznych instalacji i przewodów kominowych w lokalach oraz cz??ciach wspólnych,

-          rocznych instalacji i przewodów wentylacji mechanicznej w lokalach oraz cz??ciach wspólnych,

-          czteroletnich kot?ów opalanych gazem,

-          pi?cioletnich urz?dze? ch?odniczych w systemach klimatyzacji,

-          okresowych stanu technicznego sprz?tu ga?niczego oraz pomiarów ci?nienia
i wydajno?ci hydrantów wewn?trznych,

-          okresowych placów zabaw.

Termin realizacji prac : od 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.11.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA  pliki/S_M__PAX_-_przegl�_dy_2019[1].pdf                       pliki/S227_CE_Pro19110811520[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-21

Konkurs na ulo?enie kostki brukowej przed bud. Falecka 5/7

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na u?o?enie nawierzchni
z kostki brukowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Fal?ckiej 5/7
(ok. 110 m2 z mo?liwo?ci? rozszerzenia zamówienia), w zakresie:

         -         rozbiórka istniej?cych kraw??ników i nawierzchni z p?yt betonowych,

         -         monta? studzienek z kratami ?eliwnymi przed wej?ciami do dwóch klatek schodowych,

         -         ustawienie kraw??ników,

         -         wyrównanie pod?o?a kruszywem,

         -        u?o?enie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej wed?ug wybranego przez Zamawiaj?cego wzoru przedstawionego wcze?niej przez Wykonawc?, ubicie
przy pomocy wibratora p?ytowego, wype?nienie suchym, przesianym piaskiem.

Termin realizacji prac: II kwarta? 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 12.11.2019 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacja   pliki/S227_CE_Pro19101710020[1].pdf

 

Wprowadzono 2019-10-17

Konkurs na opracowanie dokumentacji remontu wentylacji w bud Salezego 6

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu instalacji wentylacji mechanicznej w cz??ci gara?owej i u?ytkowej budynku mieszkalnego przy ul. Salezego 6 w Warszawie z wykorzystaniem istniej?cej infrastruktury, nadaj?cej si? do dalszej eksploatacji.

 

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.10.2019 r. (czwartek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19101511470[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-07

Konkurs na wykonanie wymiany pionw inst. wody zimnej i ciep?ej w bud. Bitwy Warszawskiej 1920

O G ? O S Z E N I E

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciep?ej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie polegaj?cym na:

- wymianie pionów instalacji wody zimnej i ciep?ej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  po dotychczasowej trasie zgodnie z za??czonym przedmiarem.

Roboty nale?y wykona? zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegó?owymi wytycznymi przedstawianymi w bran?owych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk? budowlan?, bezpo?rednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia nale?y zastosowa? materia?y i wyroby dopuszczone do stosowania posiadaj?ce certyfikat na znak bezpiecze?stwa, deklaracj? zgodno?ci z Polsk? Norm? lub aprobat? techniczn?.

Oferent ma obowi?zek do osobistego zapoznania si? z aktualnym stanem obiektu stanowi?cego przedmiot post?powania ofertowego.

Wszelkie prace maj? by? wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji IV kwarta? 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pi?tro)

do dnia 02.10.2019 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dzia? Administracji Spó?dzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

 

SPECYFIKACJA       pliki/specyfikacja_bw18[1].pdf              pliki/BW_18_Przedmiar[1].pdf                

 

Wprowadzono 2019-09-23

Konkurs na wykonanie remotu parterw i wiatro?apw w bud.Al Stanw Zjednoczonych 72

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
na wykonanie remontu parterów i wiatro?apów 11 klatek schodowych oraz 4 wiatro?apów do galerii
w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, w zakresie:

         -         ob?o?enie ?cian parterów oraz wiatro?apów do wysoko?ci 2 m. p?ytkami gresowymi seria Signum – Nowa Gala o wym. 30 x 60 cm w kolorze SG 02 (be?), prze?o?onymi ci?tymi paskami p?ytek gresowych seria Signum – Nowa Gala o wym. 10 x 60 cm w kolorze SG 12 (szary),

         -         ob?o?enie pod?óg parterów oraz wiatro?apów p?ytkami gresowymi seria Signum – Nowa Gala
o wym. 60 x 60 cm w kolorze SG 12 (szary), prze?o?onymi ci?tymi paskami p?ytek gresowych seria Signum – Nowa Gala o wym. 10 x 60 cm w kolorze SG 02 (be?),

         -         dwukrotnym malowaniu farb? w kolorze bia?ym pozosta?ych powierzchni ?cian i sufitów.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 11.10.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJE pliki/S227_CE_Pro19091713120[1].pdf          pliki/S227_CE_Pro19091713160[1].pdf       pliki/S227_CE_Pro19091713161[1].pdf

Wprowadzono 2019-09-17

Konkurs na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w bud. Salezego 6

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest przyj?cie i spe?nienie przez Oferenta ni?ej wymienionych warunków:

1.      Post?powanie przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania zamówie? na roboty budowlane, dostawy i us?ugi wykonywane na rzecz Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" stanowi?cego Za??cznik Nr 1 do Uchwa?y Nr 50 Rady Nadzorczej S.M. "PAX" z dnia 15.06.2005 r.

2.      Post?powanie organizuje i przeprowadza Komisja powo?ana przez Zarz?d Spó?dzielni (zwana w dalszej tre?ci Zamawiaj?cym).

3.      Przedmiotem post?powania jest wykonanie wymiany wewn?trznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie, zgodnie z Projektem budowlanym remontu instalacji gazowej – kategoria obiektu XIII, Warszawa ul. Salezego 6, przedmiarem i kosztorysem ofertowym, obowi?zuj?cymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, z?o?on? ofert? oraz odbiorem przez Mazowieck? Spó?k? Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Szczegó?owy zakres mo?e by? doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wyst?puj?cego w imieniu
Zamawiaj?cego w trakcie prowadzenia robót.

Do realizacji zamówienia nale?y zastosowa? materia?y i wyroby dopuszczone do stosowania posiadaj?ce certyfikat na znak bezpiecze?stwa, deklaracj? zgodno?ci z Polsk? Norm? lub aprobat? techniczn?.

Termin realizacji prac: 2019 r.

4.      Oferent zobowi?zany jest do z?o?enia w terminie i miejscu ustalonym w niniejszym SIWZ,
pisemnej oferty w j?zyku polskim w opiecz?towanej piecz?ci? firmy i nieprze?roczystej kopercie opatrzonej nazw? i adresem Oferenta oraz napisem "Konkurs ofert na wymian? instalacji gazowej
w budynku przy ul. Salezego 6 w Warszawie
".

5.      Oferta powinna zawiera?:

a.       Nazw? firmy, dok?adny adres, nr telefonu, adres e-mail.

b.      Dokument potwierdzaj?cy jej status prawny, wypis z rejestru o dzia?alno?ci gospodarczej
lub rejestru s?dowego (nie starszy ni? 3 miesi?ce lub zaktualizowany), nr NIP, nr REGON
lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej).

c.       Dat? sporz?dzenia oferty.

d.      Cen? netto i brutto (z podatkiem).

e.       Termin i warunki wa?no?ci oferty, realizacji prac, p?atno?ci oraz gwarancji na wykonane prace.

f.       O?wiadczenie oferenta o zapoznaniu si? z Regulaminem Post?powania w S.M. "PAX" i przyj?ciu
go bez zastrze?e?.

g.       Dokumenty i referencje pozwalaj?ce na zbadanie wiarygodno?ci ekonomicznej i technicznej oferenta: za?wiadczenie z Urz?du Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z p?atno?ciami (nie starsze ni?
3 miesi?ce), kopie dokumentów potwierdzaj?cych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta
do wykonywania prac obj?tych post?powaniem, wykaz podobnych robót jak obj?te post?powaniem, wykonanych przez Oferenta w ci?gu ostatnich 3 lat, referencje od innych zleceniodawców.

Oferta i za??czniki powinny by? podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Oferenta.

6.      Oferta powinna obejmowa? pe?n? realizacj? prac zgodnie z punktem 3.

7.      Dopuszcza si? sk?adanie ofert na wykonanie prac z cz??ciowym udzia?em podwykonawców, przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny by? przedstawione dokumenty podwykonawcy oraz okre?lony dok?adny zakres robót przewidziany do wykonania przez podwykonawc?, a roboty stanowi?ce przedmiot post?powania powinny by? realizowane przez Oferenta w systemie Generalnego Wykonawcy.

8.      Oferty mo?na sk?ada? do dnia 11.10.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600 i do tego czasu Oferent mo?e wycofa? lub do??czy? now? ofert?.

Otwarcie ofert nast?pi w przeci?gu 7 dni od dnia ko?cowego z?o?enia ofert w siedzibie Spó?dzielni
przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie.

9.      Rozpocz?cie robót powinno nast?pi? po zako?czeniu post?powania i podpisaniu umowy w uzgodnionym terminie.

10.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udzia? w realizacji robót podwykonawcy, z którym znajduje si? w sporze lub, którego przygotowanie techniczne budzi? mo?e w?tpliwo?ci Komisji.

11.  Oferent ma obowi?zek osobistego zapoznania si? z aktualnym stanem obiektu stanowi?cego przedmiot post?powania oraz prawo do wgl?du w posiadan? przez Spó?dzielni? dokumentacj? obiektu.

12.  Wykonawca zobowi?zany jest do dokonywania wszelkich uzgodnie? ze Spó?dzielni? przed rozpocz?ciem robót oraz w trakcie ich wykonywania.

13.  Wykonawca ma prawo wprowadzi? zmiany w rozwi?zaniach konstrukcyjnych i technologii wykonania robót pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zamawiaj?cego.

14.  Wykonawca nie mo?e zwi?kszy? / zmniejszy? udzia?u swoich materia?ów w realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiaj?cego wyra?onej na pi?mie.

15.  Maj?tek Wykonawcy oraz materia?y znajduj?ce si? w budynku, w którym prowadzony jest remont, pozostaj? pod ochron? Wykonawcy do dnia zako?czenia robót.

16.  Wykonawca zobowi?zany jest na bie??co w?asnymi ?rodkami usuwa? z terenu gruz, odpady nieu?ytkowe, zwi?zane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane przez administratora budynku.

17.  Na terenie obiektów czynnych Wykonawca b?dzie utrzymywa? porz?dek pozwalaj?cy na normaln? eksploatacj? remontowanego obiektu.

18.  Podstaw? rozpocz?cia robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiaj?cego protokó? konieczno?ci sporz?dzony przez Wykonawc? wspólnie z Inspektorem Nadzoru przed rozpocz?ciem tych robót oraz sporz?dzonego aneksu do umowy.

19.  Zastrzega si? mo?liwo?? przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami.

20.  Spó?dzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta lub nie przyj?cia ?adnej oferty
bez podania przyczyn. Pod uwag? brane b?d? kryteria, tj. zakres prac, cena, terminy i warunki p?atno?ci oraz gwarancji.

21.  Dokonany przez Komisj? wybór Oferenta podlega zatwierdzeniu przez Zarz?d S.M. "PAX".

 

 

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19091713121[1].pdf

 

 

 

 

 

Wprowadzono 2019-09-17

Konkurs na wykonanieprojektu organizacji ruchu dla nieruchomo?ci przy ul. Koziej 5A w Warszawie. n

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie projektu organizacji ruchu dla nieruchomo?ci przy ul. Koziej 5A w Warszawie.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.09.2019 r. (poniedzia?ek) do godz. 1600.

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19091111240[1].pdf

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

Wprowadzono 2019-09-12

Konkurs na drzwi przeciwpo?rowe Cegielniana 15

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie, dostaw? i monta? drzwi przeciwpo?arowych o klasie odporno?ci ogniowej EI 30 (9 szt.)
i odporno?ci ogniowej EI 60 (1 szt.)
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie, zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 25.07.2019 r., Wyst?pieniem w sprawie dróg po?arowych – rozwi?zanie zamienne dotycz?ce drogi po?arowej, zapewniaj?ce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpo?arowej budynku z maja 2019 r. oraz obowi?zuj?cymi normami i uzgodnieniami,
Prawem budowlanym.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/ceg_15dppoz[1].pdf

Wprowadzono 2019-08-09

Konkurs na projekt osietlenia awaryjnego w bud Cegielniana 15

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania instalacji awaryjnego o?wietlenia ewakuacyjnego na ka?dej klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie, zapewniaj?cego nat??enie nie mniejsze ni? 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie
z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 25.07.2019 r., Wyst?pieniem w sprawie dróg po?arowych – rozwi?zanie zamienne dotycz?ce drogi po?arowej, zapewniaj?ce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpo?arowej budynku
z maja 2019 r.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/pro_osw_aw[1].pdf

Wprowadzono 2019-08-02

Konkurs w sprawie wykonania wodnej instalacji przeciwpo?arowej w bud Cegielniana 15

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania instalacji wodoci?gowej przeciwpo?arowej z zaworami hydrantowymi 52 w 4-tej klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej z dnia 25.07.2019 r., Wyst?pieniem w sprawie dróg po?arowych – rozwi?zanie zamienne dotycz?ce drogi po?arowej, zapewniaj?ce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpo?arowej budynku z maja 2019 r.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJApliki/S227_CE_Pro19081214550[1](1).pdf

 

Wprowadzono 2019-08-02

Walne cz1

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz2

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz3

Wprowadzono 2019-05-24

Wykaz grup

Wprowadzono 2019-05-24

konkurs na wykonannie projektu wymiany instalacji gazowej w bud Salezego 6

O G ? O S Z E N I E

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewn?trznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie
, zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, z?o?on? ofert?, przez osob? posiadaj?c? odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uzgodniony pod wzgl?dem ochrony przeciwpo?arowej przez rzeczoznawc? ds. zabezpiecze? przeciwpo?arowych. Szczegó?owy zakres mo?e by? doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wyst?puj?cego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 17.05.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19041814450[1].pdf

Wprowadzono 2019-04-19

Konkurs na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w bud. Salezego 6

O G ? O S Z E N I E

 

 

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany wewn?trznej instalacji gazowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie (wymiana wewn?trznej instalacji gazowej po ?ladzie), zgodnie z

obowi?zuj?cymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, z?o?on? ofert?, oraz odbiorem przez Mazowieck? Spó?k?

Gazownictwa Sp. z o.o.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" w

Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.04.2019 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19040912350[1].pdf

 

Wprowadzono 2019-04-09

Konkurs na dostaw? i monta? zabawek na placu zabaw ul Modzelewskiego 6,8,10,12

                                                                                         OG?OSZENIE


Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na dostaw? i monta? zestawu zabawek na placu zabaw o wymiarach (20m x l0m) na os Modzelewskiego 6,8,10,12.
Zestaw zabawek powinien zawiera? (hu?tawk? wisz?c?, zje?d?alnie, ?ciank? wspinaczkow? lub I i tzw.paj?ka sznurkowego do wspinaczki, zamykan? piaskownic? oraz bujak spr??ynowy). Ponadto na terenie placu zabaw powinny znajdowa? si? trzy ?awki trwale po??czone z gruntem. Wszystkie zamontowane urz?dzenia musz? posiada? atest publiczny dopuszczaj?cy zabawki do u?ytku publicznego .
Termin realizacji prac: II/III  kwarta? 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I. W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 04.04.2019r. ( czwartek) do godz. 16:00
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19032511001[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-25

Konkurs na remont balkonw w budynku Bitwy Warszawskiej 19204 nr 18

                                                               OG?OSZENIE
Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie zgodnie z za??czonym przedmiarem.
Termin realizacji prac: 11/111 kwarta? 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 03.04.2019r. (?roda)do godz. 16°00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; e-mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacjapliki/S308e_CE_Pr19031509351[1](1).pdf

Przedmiar pliki/przedmiar_balkony_bitwy[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-15

Konkura na udostepnienie czesci wsplnych bud. Pi?kna 16b pod reklam?

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty
w trybie konkursu ofert na wynajem cz??ci wspólnych budynku mieszkalnego
przy ul. Pi?knej 16B w Warszawie (elewacja zewn?trzna, frontowa o powierzchni ok. 50 m2) w celu umieszczenia o?wietlonej planszy reklamowej.

Oferty z podaniem proponowanej ceny wynajmu zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19031111270[1].pdf, pliki/PI�_KNA_-_ZDJ�_CIE_-_reklama[1].doc

 

 

 

Wprowadzono 2019-03-11

Konkurs na remont i docieplenie elewacji frontowej w bud. Narbutta 4

OG?OSZENIE

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu i docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4  w Warszawie,
na podstawie Projektu budowlanego – remont elewacji z dociepleniem – budynek mieszkalny ul. Narbutta 4, Warszawa z dnia 20.03.2015 r. autorstwa arch. Jerzego Ebing i kosztorysu ofertowego.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada?
w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72
lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (pi?tek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJE pliki/A-01_Elewacja_po�_udniowa[1].pdf   

                             pliki/A-05_Zestawienie_stolarki_i_�_lusarki[1].pdf

 

                                                                                   pliki/A-06_Detal_loggi_oraz_styki_elewacji[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609410[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609460[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-26

Przekszta?cenie u?ytkowania wieczystego gruntw zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w?asno?ci

Przekszta?cenie u?ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w?asno?ci

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku okre?la podstawowe zasady  przekszta?cenia gruntów  we w?asno??.

   Zgodnie  z  zapisem  art.  4  Ustawy podstaw?  ujawnienia  prawa  w?asno?ci  gruntów jest   za?wiadczenie   potwierdzaj?ce  przekszta?cenie   wydane  przez   odpowiednie w?adze.  Oznacza  to, ?e urz?dy  dzielnic  dla gruntów miejskich  iurz?dy pa?stwowe

  dla     gruntów     skarbu     pa?stwa     wydaj?c     za?wiadczenie     potwierdzaj?     fakt przekszta?cenia  gruntu we w?asno?? oraz wysoko?? op?aty przekszta?ceniowej.

Dla gruntów przekszta?conych we w?asno?? (posiadaj?cych za?wiadczenie) maj? zastosowania przepisy o bonifikacie.

 

Wszelkie sprawy zwi?zane z przekszta?ceniem gruntu w?a?ciciele wyodr?bnionych lokali i miejsc postojowych powinni za?atwia? bezpo?rednio w urz?dach.

 

Sprawy gruntów dotycz?ce spó?dzielczych praw do lokali i miejsc postojowych za?atwia bezpo?rednio Spó?dzielnia. Do czasu wyeliminowania przekroczenia wysoko?ci pomocy publicznej (de minimis) oraz otrzymania z urz?dów za?wiadcze? w?a?ciciele

 

spó?dzielczych praw wnosz? do Spó?dzielni zaliczkow? stawk? „wieczyste u?ytkowanie/ op?ata przekszta?ceniowa" . Wniesione op?aty z tego tytu?u zostan? rozliczone przez Spó?dzielni? za wieczyste u?ytkowanie dla gruntów nieprzekszta?conych lub za

 

przekszta?cenie dla gruntów przekszta?conych we w?asno??.

 

Zarz?d SM „PAX"

 

OG?OSZENIE

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na utrzymanie czysto?ci w cz??ciach wspólnych oraz na terenie zewn?trznym budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4
w Warszawie, pocz?wszy od dnia 01.04.2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 28.02.2019 r. (czwartek) do godz. 1600

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 

SPECYFIKACJA .pliki/S227_CE_Pro19021111510[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-08

Konkurs na wymian? pionw kanalizacyjnych w bud Narbutta 4

OG?OSZENIE

 

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie wymiany dwóch pionów kanalizacyjnych – RD3 i 12  w budynku mieszkalnym przy ul. Narbutta 4
w Warszawie,
na zasadzie odtworzeniowej, tj. po ?ladzie, zgodnie z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej – bran?a wod. - kan. (szczegó?owy zakres mo?e by? doprecyzowany przez inspektora nadzoru wyst?puj?cego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Roboty nale?y wykona? zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegó?owymi wytycznymi przedstawianymi w bran?owych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk? budowlan?, bezpo?rednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia nale?y zastosowa? materia?y i wyroby dopuszczone do stosowania posiadaj?ce certyfikaty na znak bezpiecze?stwa, deklaracj? zgodno?ci z Polsk? Norm? lub aprobat? techniczn?.

Termin realizacji prac: I kwarta? 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.01.2019 r. (czwartek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia? administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19010909110[1].pdf                     pliki/S227_CE_Pro19010909120[1].pdf

Wprowadzono 2019-01-09

Konkurs na wykonanie dokumentacji przebudowy gara?u

O G ? O S Z E N I E

 

 

 

                  Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX”, 04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72  uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na  wykonanie               kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej przebudowy gara?u podziemnego w cz??ci nale??cej do I etapu realizacji inwestycji (obr?b klatek A-C) budynku Stryje?skich 19 w Warszawie. Zakres przebudowy ma obejmowa? wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z obowi?zuj?cymi warunkami technicznymi  i innymi przepisami, a po oddaniu do u?ytkowania ww. instalacji  - likwidacj? istniej?cej instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem po?arowym. Zakres powy?szej oferty obejmuje ponadto wszelkie dzia?ania maj?ce na celu uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budow?, wszelkich zgód i uzgodnie?,  sporz?dzenie kosztorysu inwestorskiego wszystkich robót obj?tych projektem zamiennym oraz nadzór nad robotami zwi?zanymi z przebudow?. 

        

         Oferty z podaniem kosztów wykonanie prac nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32                  w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku (?roda) do godz. 15°°.

 

                        

         Dodatkowe informacje mo?na uzyska? w Dziale Zarz?dzania Nieruchomo?ciami w siedzibie Spó?dzielni  lub telefonicznie pod nr: (0-22) 8484404.

 

         SM „PAX” informuje, ?e nie odpowiada oferentom ofert odrzuconych oraz zastrzega sobie prawo uniewa?nienia ww. konkursu ofert, bez podania przyczyn.

Wprowadzono 2019-01-07

Wzr wniosku do SKO dotycz?cej bud. Grska 19

Wzór  wniosku  do SKO, dotycz?cy ul Górska 19, dla w?a?cicieli, którzy nie akceptuj? ustalonej op?aty za dzier?aw? wieczyst? za grunt pod lokalem, czy gara?em.

ZA??CZNIK pliki/WNIOSEK_SKO_Górska_19[1].doc

Wprowadzono 2018-12-21

Wzr wniosku do SKO dotycz?cy ul Modzelewskiego

Wzór  wniosku  do SKO, dotycz?cy ul Modzelewskiego, dla w?a?cicieli, którzy nie akceptuj? ustalonej op?aty za dzier?aw? wieczyst? za grunt pod lokalem, czy gara?em.

ZA??CZNIK pliki/WNIOSEK_SKO[1](1).doc

Wprowadzono 2018-12-19

Konkurs na wymian? pionw instalacji wody w budynku Targowa 4

O G ? O S Z E N I E

Spó?dzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, ?e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciep?ej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Targowej 4 w Warszawie polegaj?cym na:

- wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciep?ej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  zgodnie z projektem technicznym wymiany instalacji zimnej, ciep?ej wody i cyrkulacji autorstwa firmy MARGO z czerwca 2011 zgodnie z za??czonym przedmiarem.

Roboty nale?y wykona? zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegó?owymi wytycznymi przedstawianymi w bran?owych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk? budowlan?, bezpo?rednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia nale?y zastosowa? materia?y i wyroby dopuszczone do stosowania posiadaj?ce certyfikat na znak bezpiecze?stwa, deklaracj? zgodno?ci z Polsk? Norm? lub aprobat? techniczn?.

Oferent ma obowi?zek do osobistego zapoznania si? z aktualnym stanem obiektu stanowi?cego przedmiot post?powania ofertowego.

Wszelkie prace maj? by? wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji I / II kwarta? 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac nale?y sk?ada? w sekretariacie Spó?dzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pi?tro)

do dnia 21.12.2018 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dzia? Administracji Spó?dzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

Specyfikacja pliki/przedmiar_targowa_4[1].pdf                                     pliki/przedmiar_targowa_4_PZU[1].pdf

                                                            pliki/SIWZ_piony_wody_Targowa_4[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-12-11

Konkurs na wymian? pionw instalacji wody w budynku Targowa 2