wejście
AKTUALNO�CI
 o nas
 oferta
 aktualno�ci
 galeria
 uchwa�y
 regulaminy
 Formularze
 kontakt
eBOK
 ogloszenia

   Nasze Sprawy
 telefon
 e-mail

Tu znajdziecz pe�ne teksty aktualno�ci wraz z odsy�aczami na odpowiednie strony serwisu Sp�dzielni.

Konkurs na wymiane pionw wody zimenj i cieplej w bud. Zamoyskiego 49

O G O S Z E N I E

Spoldzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Zamoyskiego 49 w Warszawie polegajcym na:

- wymianie pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  po dotychczasowej trasie zgodnie z zaczonym przedmiarem.

Roboty nalezy wykona zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegóowymi wytycznymi przedstawianymi w branowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, sztuk budowlan, bezporednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamowienia naley zastosowa materiay i wyroby dopuszczone do stosowania posiadajce certyfikat na znak bezpieczestwa, deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn.

Oferent ma obowizek do osobistego zapoznania si z aktualnym stanem obiektu stanowicego przedmiot postpowania ofertowego.

Wszelkie prace maj by wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji III/IV kwarta 2022 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pitro)

do dnia 19.08.2022 r. do godz.1500.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dzia Administracji Spódzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

SPECYFIKACJA pliki/20220725075754[1].pdf      pliki/PY_WK_CC_W_Zamoyskiego_49_aktualiz__ath[1].7z

 

Wprowadzono 2022-07-25

Konkurs w sprawie remontu posadzki garazu Rzymowskiego 19

O G ? O S Z E N I E

Spóldzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
Ze przyjmuje oferty na wykonanie remontu posadzki w garazu podziemnym w budynku przy ul. Rzymowskiego 19
w Warszawie (Mokotów)
.

Termin realizacji prac: 2022 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ nalezy skladac w sekretariacie Spóldzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.06.2022 r. (czwartek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzial administracji – mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/Rzym_19_spec[1].pdf

Wprowadzono 2022-06-06

Konkurs na ubezpieczenie zasobw SM 2021

 

Spódzielnia mieszkaniowa "PAX" ogasza konkurs ofert na ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" oraz  ubezpieczenie OC  zarzdu na

rok 2021.

 

Ostateczny  termin skadania ofert upywa w dniu 14.12.2020  o  godz 15:30.

 

Specyfikacj konkursu ofert oraz  inne materiay w zaaczniku: pliki/SPECYFIKACJA-ubezpieczenie[1].pdf

 

Zawiadczenie o szkodowoci:  pliki/000491067_-_zaswiadczenie_o_szkodowosci_w_UNIQA_-_mieszkalnictwo[1].pdf

 

 Dodatkowe informacje mona uzyskac po numerem telefonu (22) 848-44-04

 

Wprowadzono 2020-12-04

INFORMACJA W SPRAWIE WYROKU DOTYCZCEGO ZADUENIA

 Szanowni Pastwo,

Informujemy, e Spódzielnia wygraa w caoci wieloletni proces z byym wierzycielem dotyczcy spaty caego zaduenia. Wyrok jest nieprawomocny. Dalsze kroki bd podjte po uprawomocnieniu si wyroku.

Wprowadzono 2020-12-04

OGOSZENIE W SPRAWIE TERMINU NOWYCH OPAT ZA GOSP. ODPADAMI

 Szanowni Pastwo

Informujemy, e Radni m.st. Warszawy zdecydowali, e nowe opaty za gospodarowanie odpadami zostan wprowadzone od 1 kwietnia 2021 r.

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-op-za-mieci-od-kwietnia

 

Wprowadzono 2020-11-27

Konkurs na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji w bud Grska 19

 O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej remontu i docieplenia elewacji zewntrznej budynku mieszkalnego przy ul. Górskiej 19 w Warszawie (Mokotów).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 15.12.2020 r. (wtorek) do godz. 1530.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20201112092718[1].pdf 

 

Aktualizacja  ogoszenia 

2020-11-23  

Wprowadzono 2020-11-23

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 106

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  19 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 106

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C.

 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 108

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  17 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 108

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH ZOTA 81

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  26 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Zota 81.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH PILECKIEGO 104

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  18 LISTOPADA 2020r. w godz. 17:00 – 19:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Pileckiego 104

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH NARBUTTA 4

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  24 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Narbutta 4.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE O TERMINIE PRZEGLDW INSTALACJI GAZOWYCH PIEKNA 16B

 

Szanowni  Pastwo

 

 

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e w dniu  25 LISTOPADA 2020r. w godz. 16:00 – 17:00  zostanie przeprowadzony roczny przegld instalacji gazowych czciach wspólnych w budynku przy ul. Pikna 16B.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U.  z 2013r.  nr 1409  z  pón. zm.) Rozdz. 6  art. 62  pkt. 1 ust. 1 lit. C. 

Wprowadzono 2020-11-13

OGOSZENIE dotyczce uregulowania stanu prawnego gruntu

Plik do pobrania dokumentu z dnia 29.10.2020r. z ogoszeniem dotyczcym uregulowania stanu prawnego gruntu:

pliki/Ogloszenie_stan_gruntow[1].pdf

Wprowadzono 2020-10-29

Koknkurs na wykonanie dokumentacji projektowej w bud. Grska 19

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z czci konstrukcyjn polegajc na likwidacji zwisów balkonów oraz kosztorysowej remontu i docieplenia elewacji zewntrznej budynku mieszkalnego przy ul. Górskiej 19 w Warszawie (Mokotów).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.10.2020 r. (czwartek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – admin@pax.com.pl

Wprowadzono 2020-10-01

OGOSZENIE

Wprowadzono 2020-09-28

Konkurs na wykonanie projektu modernizacji wza co w bud Piekna 16b

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje,
e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej modernizacji istniejcego wza cieplnego
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepej wody uytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piknej 16B
w Warszawie (ródmiecie).

Termin realizacji prac: 2020 – 2021 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 05.10.2020 r. (poniedziaek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – admin@pax.com.pl

specyfikacja  pliki/20200909100459[1](1).pdf

Wprowadzono 2020-09-11

OGOSZENIE

Dnia 21 sierpnia 2020r. Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" bdzie nieczynna w zwizku z odbiorem dnia wolnego za 15 sierpnia 2020r.

Wprowadzono 2020-08-19

zawiadomienie

 

Wprowadzono 2020-08-01

PRACE MODERNIZACYJNE PRZY SYSTEMIE EBOK

 W DNIACH 2020-07-08  DO 2020-07-13 PROWADZONE BEDA PRACE MODERNIZACYJNE  PRZY SYSTEMIE EBOK CO BEDZIE WIAZALO SIE  Z BRAKIEM DOSTEPU DO SYSTEMU INTERNETOWEJ OBSLUGI KLIENTA

 

PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIALE NIEDOGODNIENIA

PRZYPOMINAMY ZE PRAWIDLOWY LINK LOGOWANIA DO KONTA  EBOKA ZNAJDUJE SIE NA STRONIE PAX.COM.PL W ZAKLADCE AKTUALNOSCI.

 

Wprowadzono 2020-07-22

OGLOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU DLA CZLONKOW SM "PAX:

 

Wprowadzono 2020-07-06

Konkurs na przedudowe przylacza wodociagowego w bud. Cegielniana15 w Pruszkowie

 

 O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na przebudow przycza wodocigowego do budynku mieszkalnego
przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym przebudowy przycza wodocigowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie z marca 2020 r.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.07.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20200629125523[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-29

Konkurs na wykonanie instalacji wody przeciwpoarowej w bud. Cegielniana 15 w Pruszkowie

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na wykonanie instalacji wody na cele przeciwpoarowe wraz z hydroforni
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
zgodnie
z Projektem budowlano-wykonawczym instalacji wody na cele przeciwpoarowe wraz z hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie z marca 2020 r.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.07.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

Specyfikacja pliki/20200629125536[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-29

Konkurs na remont klatek schodowych w bud. Jadwingw 1

 Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty

na wykonanie remontu cian i sufitów dwóch (2) klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jadwingów 1 w Warszawie (Mokotów), w zakresie: malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów w wykonaniem reperacji pkni, rys, uszkodze oraz wygadzenie powierzchni tynku
i zagruntowanie, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków cian w wykonaniem reperacji pkni, rys, uszkodze oraz wygadzenie powierzchni tynku i zagruntowanie, malowanie farbami olejnymi starych tynków cian w wykonaniem reperacji pkni, rys, uszkodze oraz wygadzenie powierzchni tynku i zagruntowanie, malowanie farb olejn stolarki drzwiowej do pomieszcze technicznych, gospodarczych, piwnic, malowanie farb olejn rur PCV, malowanie farb olejn rur stalowych, malowanie farb olejn grzejników ebrowych, malowanie farb olejn balustrad metalowych prostych (okiennych).

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.06.2020 r. (wtorek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacja pliki/Jadwingów_1_-_SIWZ_-_remont_klatek[1].pdf          pliki/Jadwingów_1_-_SIWZ_-_Za�_�_cznik_nr_1_-_remont_klatek[1].pdf

Wprowadzono 2020-06-01

Konkurs na wymian zadaszenie balkonw w bud. Salezego 6
O G O S Z E N I E

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na wymian zadaszenia balkonów ostatnich piter w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ródmiecie) – XIV pitro, w systemie Markiza Fastlock 120 (BMI Icopal) – dachowe panele poliwglanowe na konstrukcji
z aluminium malowanego proszkowo na kolor srebrny.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na montaz oswietlenia ewakuacyjnego w bud. Salezego 6

 O G O S Z E N I E


Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na monta owietlenia ewakuacyjnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ródmiecie) zgodnie z Projektem instalacji owietlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Salezego 6 w Warszawie z lutego 2016 r.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl
 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na monta plytek gres w bud. Salezego 6

 O G O S Z E N I E


Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na monta okadzin z pytek gres wokó drzwi do dwigów osobowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 (Warszawa, ródmiecie)
– od I do XIV pitra, oboenie cian do wysokoci dwigów pytkami gres seria Signum – Nowa Gala w kolorze SG 02 (be), przeoonymi citymi paskami pytek gres seria Signum – Nowa Gala w kolorze SG 12 (szary), jak w przypadku okadzin cian na parterze budynku. 
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na wykonanie instalacji wody przeciwpoarowej w bud. Cegielniana 15 w Pruszkowie

 O G O S Z E N I E


Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na wykonanie instalacji wody na cele przeciwpoarowe wraz z hydroforni
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie zgodnie
z Projektem budowlano-wykonawczym instalacji wody na cele przeciwpoarowe wraz z hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie z marca 2020 r.
Termin realizacji prac: 2020 r. 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 19.06.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl
 
 
Wprowadzono 2020-05-18

Konkurs na wykonanie projektu inst. gazowej w bud. Zota 81

 O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewntrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Zotej 81 w Warszawie
, zgodnie z obowizujcymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, zoon ofert, przez osob posiadajc odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uzgodnionego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej przez rzeczoznawc ds. zabezpiecze przeciwpoarowych. Szczegóowy zakres moe by doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wystpujcego w imieniu
S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac – 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 12.06.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJApliki/20200512144141[1].pdf

Wprowadzono 2020-05-11

Konkurs w sprawie wymiany instalacji gazowej Zlota 81

 O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na wykonanie wymiany wewntrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zotej 81 (Warszawa, Wola) na zasadzie odtworzeniowej zgodnie
z pierwotnym Projektem instalacji gazowej, obowizujcymi normami
i uzgodnieniami, Prawem budowlanym oraz odbiorem przez Mazowieck Spók Gazownictwa Sp. z o.o.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.05.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

specyfikacja pliki/Z�_OTA_81_-_SIWZ_-_wymiana_instalacji_gazowej[1](1).pdf

Wprowadzono 2020-03-31

OGLOSZENIE

 

Wprowadzono 2020-03-13

REMONT HOLU W BUD NARBUTTA 4

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie remontu holu (parteru) w budynku mieszkalnym przy ul. Narbutta 4 w Warszawie
w zakresie wymiana uszkodzonych pyt gips-karton cian i sufitu, uzupenienie ubytków cian i sufitu, dwukrotne malowanie cian i sufitu (kolor biay), wymiana opraw owietleniowych rampy owietleniowej.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.03.2020 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJApliki/METRA[1].pdf                     pliki/SIWZ[1].pdf                  pliki/RZUT[1].pdf

Wprowadzono 2020-03-09

W dniu 26-02-2020 Kasa nieczynna

 UWAGA 

W dniu 26 lutego 2020 r. ( roda ) 

KASA NIECZYNNA

 


                                                                                                                               pliki/20200224111621[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2020-02-24

Konkurs na wykonanie owietlenia ewakuacyjnego w bud. Cegielniana 15

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wybór wykonawcy:

- montau instalacji oraz opraw owietlenia ewakuacyjnego,

- modernizacji i rozbudowy tablicy administracyjnej budynku,

- montau koryt instalacyjnych w piwnicach,

- wykonania dodatkowych pocze wyrównawczych w piwnicach,

w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym owietlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie
z grudnia 2019 r. oraz kosztorysem nakadczym.

Konkretne wytyczne zostay ujte w SIWZ.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/20200128092037[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-28

Konkurs na uloenie kostki brukowej przed budynkiem Falecka 5/7

                                                                           O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na uoenie nawierzchni
z kostki brukowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Falckiej 5/7
(ok. 110 m2 z moliwoci rozszerzenia zamówienia), w zakresie:

         -         rozbiórka istniejcych krawników i nawierzchni z pyt betonowych,

         -         monta studzienek z kratami eliwnymi przed wejciami do dwóch klatek schodowych,

         -         ustawienie krawników,

         -         wyrównanie podoa kruszywem,

         -         uoenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej wedug wybranego przez Zamawiajcego wzoru przedstawionego wczeniej przez Wykonawc, ubicie
przy pomocy wibratora pytowego, wypenienie suchym, przesianym piaskiem.

Termin realizacji prac: II kwarta 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 specyfikacjapliki/20200122124455[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-23

Konkurs na wykonanie ogrodznia przy budynku Falecka 5/7

                                                                                                                                                        O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie odcinka ogrodzenia
z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo przy budynku mieszkalnym przy ul. Falckiej 5/7 w Warszawie
(monta do obecnych elementów budynku i ogrodzenia), w zakresie:

-         dostawa i monta bramy wjazdowej dwuskrzydowej z automatyk, lamp sygnalizacyjn, fotokomórkami, radioodbiornikiem, obudow centrali sterujcej, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m., ze wiatem przejazdu
nie mniejszym ni 4,00 m., wykonanie i podczenie zasilania napdu bramy,

-         monta do bramy systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych,

-         dostawa i monta furtki z wkadk patentow, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m. i szerokoci
nie mniejszej ni 1,20 m., z elementami do podczenia instalacji domofonowej,

-         dostawa i monta staych elementów ogrodzenia w systemie panelowym, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m.,

-         wykonanie robót wykoczeniowych z uzupenieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu
w obrbie ogrodzenia,

-         dostawa i zaprogramowanie pilotów do bramy.

Termin realizacji prac: 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 28.02.2020 r. (pitek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

specyfikacjapliki/20200122125150[1].pdf

Wprowadzono 2020-01-23

Zagospodarowabie odpadow komunalnych

 

Wprowadzono 2020-01-20

Godziny pracy w okresie witecznym

 

Wprowadzono 2019-12-18

Badanie sprawozdania finansowego

 

Wprowadzono 2019-12-09

Konkurs na ubezpieczenie OC zasobw oraz OC zarzadu na 2020r

 

Spódzielnia mieszkaniowa "PAX" ogasza konkurs ofert na ubezpieczenie OC zasobów

mieszkaniowych Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" oraz  ubezpieczenie OC  zarzdu na

rok 2020.

 

Ostateczny  termin skadania ofert upywa w dniu 04.12.2019  o  godz 16:00.

Specyfikacj konkursu ofert oraz  inne materiay naley  odebra osobiscie w Dziale

Zarzdzania Nieruchomociami Spódzielni Mieszkaniowej  "PAX" , który udziela wszelkich

dodatkowych informacji - (22) 848-44-04

Wprowadzono 2019-11-12

Przeglad instalacji gazowej Pileckiego 106

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej Pileckeigo 108

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej Pileckiego 104

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud. Zota 81

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud. Narbutta 4

Wprowadzono 2019-11-08

Przeglad instalacji gazowej w bud Piekna 16b

Wprowadzono 2019-11-08

Konkurs na wykoinanie odcinka ogrodzenia w bud falecka 5/7

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie odcinka ogrodzenia
z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo przy budynku mieszkalnym przy ul. Falckiej 5/7 w Warszawie
(monta do obecnych elementów budynku i ogrodzenia), w zakresie:

-         dostawa i monta bramy wjazdowej dwuskrzydowej z automatyk, lamp sygnalizacyjn, fotokomórkami, radioodbiornikiem, obudow centrali sterujcej, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m., ze wiatem przejazdu
nie mniejszym ni 4,00 m., wykonanie i podczenie zasilania napdu bramy,

-         monta do bramy systemu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych,

-         dostawa i monta furtki z wkadk patentow, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m. i szerokoci
nie mniejszej ni 1,20 m., z elementami do podczenia instalacji domofonowej,

-         dostawa i monta staych elementów ogrodzenia w systemie panelowym, o wysokoci nie mniejszej ni 1,80 m.,

-         wykonanie robót wykoczeniowych z uzupenieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu
w obrbie ogrodzenia,

-         dostawa i zaprogramowanie pilotów do bramy.

Termin realizacji prac: II kwarta 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 06.12.2019 r. (pitek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19101710020[1](1).pdf

 

Wprowadzono 2019-11-07

Konkurs na utrzymanie czystosci w budynku Madaliskiego 20

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na utrzymanie czystoci w czciach wspólnych oraz na terenie zewntrznym budynku mieszkalnego przy ul. Madaliskiego 20 w Warszawie.

Termin realizacji prac: od 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 22.11.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

pliki/S227_CE_Pro19102210180[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-22

Konkurs w sprawie przegladu budynkow

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie  konkursu ofert na wykonywanie okresowych kontroli (przegldów) budynków
i obiektów budowlanych oraz ich otoczenia
, w oparciu m.in. o:

-          art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

-          § 4, 5 i 6 Rozporzdzenia MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych,

-          art. 23 Ustawy 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (z pón. zm.),

w tym:

-          pórocznych, rocznych i picioletnich budowlanych w czciach wspólnych,

-          rocznych elektrycznych w czciach wspólnych,

-          picioletnich elektrycznych z pomiarami skutecznoci ochrony od porae elektrycznych i badania rezystancji izolacji instalacji w lokalach oraz czciach wspólnych, w tym odgromowej,

-          rocznych instalacji i urzdze gazowych w lokalach oraz czciach wspólnych, w tym sprawdzenie szczelnoci,

-          rocznych instalacji i przewodów kominowych w lokalach oraz czciach wspólnych,

-          rocznych instalacji i przewodów wentylacji mechanicznej w lokalach oraz czciach wspólnych,

-          czteroletnich kotów opalanych gazem,

-          picioletnich urzdze chodniczych w systemach klimatyzacji,

-          okresowych stanu technicznego sprztu ganiczego oraz pomiarów cinienia
i wydajnoci hydrantów wewntrznych,

-          okresowych placów zabaw.

Termin realizacji prac : od 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 29.11.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA  pliki/S_M__PAX_-_przegl�_dy_2019[1].pdf                       pliki/S227_CE_Pro19110811520[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-21

Konkurs na uloenie kostki brukowej przed bud. Falecka 5/7

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na uoenie nawierzchni
z kostki brukowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Falckiej 5/7
(ok. 110 m2 z moliwoci rozszerzenia zamówienia), w zakresie:

         -         rozbiórka istniejcych krawników i nawierzchni z pyt betonowych,

         -         monta studzienek z kratami eliwnymi przed wejciami do dwóch klatek schodowych,

         -         ustawienie krawników,

         -         wyrównanie podoa kruszywem,

         -        uoenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej wedug wybranego przez Zamawiajcego wzoru przedstawionego wczeniej przez Wykonawc, ubicie
przy pomocy wibratora pytowego, wypenienie suchym, przesianym piaskiem.

Termin realizacji prac: II kwarta 2020 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 12.11.2019 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacja   pliki/S227_CE_Pro19101710020[1].pdf

 

Wprowadzono 2019-10-17

Konkurs na opracowanie dokumentacji remontu wentylacji w bud Salezego 6

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu instalacji wentylacji mechanicznej w czci garaowej i uytkowej budynku mieszkalnego przy ul. Salezego 6 w Warszawie z wykorzystaniem istniejcej infrastruktury, nadajcej si do dalszej eksploatacji.

 

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 31.10.2019 r. (czwartek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19101511470[1].pdf

Wprowadzono 2019-10-07

Konkurs na wykonanie wymiany pionw inst. wody zimnej i ciepej w bud. Bitwy Warszawskiej 1920

O G O S Z E N I E

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie polegajcym na:

- wymianie pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  po dotychczasowej trasie zgodnie z zaczonym przedmiarem.

Roboty naley wykona zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegóowymi wytycznymi przedstawianymi w branowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk budowlan, bezporednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia naley zastosowa materiay i wyroby dopuszczone do stosowania posiadajce certyfikat na znak bezpieczestwa, deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn.

Oferent ma obowizek do osobistego zapoznania si z aktualnym stanem obiektu stanowicego przedmiot postpowania ofertowego.

Wszelkie prace maj by wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji IV kwarta 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pitro)

do dnia 02.10.2019 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dzia Administracji Spódzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

 

SPECYFIKACJA       pliki/specyfikacja_bw18[1].pdf              pliki/BW_18_Przedmiar[1].pdf                

 

Wprowadzono 2019-09-23

Konkurs na wykonanie remotu parterw i wiatroapw w bud.Al Stanw Zjednoczonych 72

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
na wykonanie remontu parterów i wiatroapów 11 klatek schodowych oraz 4 wiatroapów do galerii
w budynku mieszkalnym przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie, w zakresie:

         -         oboenie cian parterów oraz wiatroapów do wysokoci 2 m. pytkami gresowymi seria Signum – Nowa Gala o wym. 30 x 60 cm w kolorze SG 02 (be), przeoonymi citymi paskami pytek gresowych seria Signum – Nowa Gala o wym. 10 x 60 cm w kolorze SG 12 (szary),

         -         oboenie podóg parterów oraz wiatroapów pytkami gresowymi seria Signum – Nowa Gala
o wym. 60 x 60 cm w kolorze SG 12 (szary), przeoonymi citymi paskami pytek gresowych seria Signum – Nowa Gala o wym. 10 x 60 cm w kolorze SG 02 (be),

         -         dwukrotnym malowaniu farb w kolorze biaym pozostaych powierzchni cian i sufitów.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 11.10.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJE pliki/S227_CE_Pro19091713120[1].pdf          pliki/S227_CE_Pro19091713160[1].pdf       pliki/S227_CE_Pro19091713161[1].pdf

Wprowadzono 2019-09-17

Konkurs na wymiane wewnetrznej instalacji gazowej w bud. Salezego 6

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Warunkiem udziau w postpowaniu jest przyjcie i spenienie przez Oferenta niej wymienionych warunków:

1.      Postpowanie przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania zamówie na roboty budowlane, dostawy i usugi wykonywane na rzecz Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" stanowicego Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 50 Rady Nadzorczej S.M. "PAX" z dnia 15.06.2005 r.

2.      Postpowanie organizuje i przeprowadza Komisja powoana przez Zarzd Spódzielni (zwana w dalszej treci Zamawiajcym).

3.      Przedmiotem postpowania jest wykonanie wymiany wewntrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie, zgodnie z Projektem budowlanym remontu instalacji gazowej – kategoria obiektu XIII, Warszawa ul. Salezego 6, przedmiarem i kosztorysem ofertowym, obowizujcymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, zoon ofert oraz odbiorem przez Mazowieck Spók Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Szczegóowy zakres moe by doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wystpujcego w imieniu
Zamawiajcego w trakcie prowadzenia robót.

Do realizacji zamówienia naley zastosowa materiay i wyroby dopuszczone do stosowania posiadajce certyfikat na znak bezpieczestwa, deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn.

Termin realizacji prac: 2019 r.

4.      Oferent zobowizany jest do zoenia w terminie i miejscu ustalonym w niniejszym SIWZ,
pisemnej oferty w jzyku polskim w opiecztowanej pieczci firmy i nieprzeroczystej kopercie opatrzonej nazw i adresem Oferenta oraz napisem "Konkurs ofert na wymian instalacji gazowej
w budynku przy ul. Salezego 6 w Warszawie
".

5.      Oferta powinna zawiera:

a.       Nazw firmy, dokadny adres, nr telefonu, adres e-mail.

b.      Dokument potwierdzajcy jej status prawny, wypis z rejestru o dziaalnoci gospodarczej
lub rejestru sdowego (nie starszy ni 3 miesice lub zaktualizowany), nr NIP, nr REGON
lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej).

c.       Dat sporzdzenia oferty.

d.      Cen netto i brutto (z podatkiem).

e.       Termin i warunki wanoci oferty, realizacji prac, patnoci oraz gwarancji na wykonane prace.

f.       Owiadczenie oferenta o zapoznaniu si z Regulaminem Postpowania w S.M. "PAX" i przyjciu
go bez zastrzee.

g.       Dokumenty i referencje pozwalajce na zbadanie wiarygodnoci ekonomicznej i technicznej oferenta: zawiadczenie z Urzdu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z patnociami (nie starsze ni
3 miesice), kopie dokumentów potwierdzajcych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta
do wykonywania prac objtych postpowaniem, wykaz podobnych robót jak objte postpowaniem, wykonanych przez Oferenta w cigu ostatnich 3 lat, referencje od innych zleceniodawców.

Oferta i zaczniki powinny by podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Oferenta.

6.      Oferta powinna obejmowa pen realizacj prac zgodnie z punktem 3.

7.      Dopuszcza si skadanie ofert na wykonanie prac z czciowym udziaem podwykonawców, przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny by przedstawione dokumenty podwykonawcy oraz okrelony dokadny zakres robót przewidziany do wykonania przez podwykonawc, a roboty stanowice przedmiot postpowania powinny by realizowane przez Oferenta w systemie Generalnego Wykonawcy.

8.      Oferty mona skada do dnia 11.10.2019 r. (pitek) do godz. 1600 i do tego czasu Oferent moe wycofa lub doczy now ofert.

Otwarcie ofert nastpi w przecigu 7 dni od dnia kocowego zoenia ofert w siedzibie Spódzielni
przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 w Warszawie.

9.      Rozpoczcie robót powinno nastpi po zakoczeniu postpowania i podpisaniu umowy w uzgodnionym terminie.

10.  Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udzia w realizacji robót podwykonawcy, z którym znajduje si w sporze lub, którego przygotowanie techniczne budzi moe wtpliwoci Komisji.

11.  Oferent ma obowizek osobistego zapoznania si z aktualnym stanem obiektu stanowicego przedmiot postpowania oraz prawo do wgldu w posiadan przez Spódzielni dokumentacj obiektu.

12.  Wykonawca zobowizany jest do dokonywania wszelkich uzgodnie ze Spódzielni przed rozpoczciem robót oraz w trakcie ich wykonywania.

13.  Wykonawca ma prawo wprowadzi zmiany w rozwizaniach konstrukcyjnych i technologii wykonania robót pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajcego.

14.  Wykonawca nie moe zwikszy / zmniejszy udziau swoich materiaów w realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajcego wyraonej na pimie.

15.  Majtek Wykonawcy oraz materiay znajdujce si w budynku, w którym prowadzony jest remont, pozostaj pod ochron Wykonawcy do dnia zakoczenia robót.

16.  Wykonawca zobowizany jest na bieco wasnymi rodkami usuwa z terenu gruz, odpady nieuytkowe, zwizane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane przez administratora budynku.

17.  Na terenie obiektów czynnych Wykonawca bdzie utrzymywa porzdek pozwalajcy na normaln eksploatacj remontowanego obiektu.

18.  Podstaw rozpoczcia robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajcego protokó koniecznoci sporzdzony przez Wykonawc wspólnie z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczciem tych robót oraz sporzdzonego aneksu do umowy.

19.  Zastrzega si moliwo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami.

20.  Spódzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta lub nie przyjcia adnej oferty
bez podania przyczyn. Pod uwag brane bd kryteria, tj. zakres prac, cena, terminy i warunki patnoci oraz gwarancji.

21.  Dokonany przez Komisj wybór Oferenta podlega zatwierdzeniu przez Zarzd S.M. "PAX".

 

 

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19091713121[1].pdf

 

 

 

 

 

Wprowadzono 2019-09-17

Konkurs na wykonanieprojektu organizacji ruchu dla nieruchomoci przy ul. Koziej 5A w Warszawie. n

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie projektu organizacji ruchu dla nieruchomoci przy ul. Koziej 5A w Warszawie.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.09.2019 r. (poniedziaek) do godz. 1600.

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19091111240[1].pdf

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

Wprowadzono 2019-09-12

Konkurs na drzwi przeciwporowe Cegielniana 15

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie, dostaw i monta drzwi przeciwpoarowych o klasie odpornoci ogniowej EI 30 (9 szt.)
i odpornoci ogniowej EI 60 (1 szt.)
w budynku mieszkalnym przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie, zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej z dnia 25.07.2019 r., Wystpieniem w sprawie dróg poarowych – rozwizanie zamienne dotyczce drogi poarowej, zapewniajce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpoarowej budynku z maja 2019 r. oraz obowizujcymi normami i uzgodnieniami,
Prawem budowlanym.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/ceg_15dppoz[1].pdf

Wprowadzono 2019-08-09

Konkurs na projekt osietlenia awaryjnego w bud Cegielniana 15

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania instalacji awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego na kadej klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15
w Pruszkowie, zapewniajcego natenie nie mniejsze ni 2 lx w osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie
z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej z dnia 25.07.2019 r., Wystpieniem w sprawie dróg poarowych – rozwizanie zamienne dotyczce drogi poarowej, zapewniajce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpoarowej budynku
z maja 2019 r.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/pro_osw_aw[1].pdf

Wprowadzono 2019-08-02

Konkurs w sprawie wykonania wodnej instalacji przeciwpoarowej w bud Cegielniana 15

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania instalacji wodocigowej przeciwpoarowej z zaworami hydrantowymi 52 w 4-tej klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Cegielnianej 15 w Pruszkowie, zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Pastwowej Stray Poarnej z dnia 25.07.2019 r., Wystpieniem w sprawie dróg poarowych – rozwizanie zamienne dotyczce drogi poarowej, zapewniajce niepogorszenie warunków ochrony przeciwpoarowej budynku z maja 2019 r.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.08.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJApliki/S227_CE_Pro19081214550[1](1).pdf

 

Wprowadzono 2019-08-02

Walne cz1

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz2

Wprowadzono 2019-05-24

Walne cz3

Wprowadzono 2019-05-24

Wykaz grup

Wprowadzono 2019-05-24

konkurs na wykonannie projektu wymiany instalacji gazowej w bud Salezego 6

O G O S Z E N I E

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewntrznej instalacji gazowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie
, zgodnie z obowizujcymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, zoon ofert, przez osob posiadajc odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uzgodniony pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej przez rzeczoznawc ds. zabezpiecze przeciwpoarowych. Szczegóowy zakres moe by doprecyzowany przez Inspektora nadzoru wystpujcego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 17.05.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19041814450[1].pdf

Wprowadzono 2019-04-19

Konkurs na wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji gazowej w bud. Salezego 6

O G O S Z E N I E

 

 

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany wewntrznej instalacji gazowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Salezego 6 w Warszawie (wymiana wewntrznej instalacji gazowej po ladzie), zgodnie z

obowizujcymi normami i uzgodnieniami, Prawem budowlanym, zoon ofert, oraz odbiorem przez Mazowieck Spók

Gazownictwa Sp. z o.o.

Termin realizacji prac – 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" w

Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 do dnia 30.04.2019 r. (wtorek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19040912350[1].pdf

 

Wprowadzono 2019-04-09

Konkurs na dostaw i monta zabawek na placu zabaw ul Modzelewskiego 6,8,10,12

                                                                                         OGOSZENIE


Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na dostaw i monta zestawu zabawek na placu zabaw o wymiarach (20m x l0m) na os Modzelewskiego 6,8,10,12.
Zestaw zabawek powinien zawiera (hutawk wiszc, zjedalnie, ciank wspinaczkow lub I i tzw.pajka sznurkowego do wspinaczki, zamykan piaskownic oraz bujak sprynowy). Ponadto na terenie placu zabaw powinny znajdowa si trzy awki trwale poczone z gruntem. Wszystkie zamontowane urzdzenia musz posiada atest publiczny dopuszczajcy zabawki do uytku publicznego .
Termin realizacji prac: II/III  kwarta 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I. W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 04.04.2019r. ( czwartek) do godz. 16:00
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; mail: admin@pax.com.pl

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19032511001[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-25

Konkurs na remont balkonw w budynku Bitwy Warszawskiej 19204 nr 18

                                                               OGOSZENIE
Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie zgodnie z zaczonym przedmiarem.
Termin realizacji prac: 11/111 kwarta 2019 r.
Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 03.04.2019r. (roda)do godz. 16°00.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji - tel. (22) 848-44-04 wew. 53, 600-011-442; e-mail: admin@pax.com.pl

 

Specyfikacjapliki/S308e_CE_Pr19031509351[1](1).pdf

Przedmiar pliki/przedmiar_balkony_bitwy[1].pdf

Wprowadzono 2019-03-15

Konkura na udostepnienie czesci wsplnych bud. Pikna 16b pod reklam

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty
w trybie konkursu ofert na wynajem czci wspólnych budynku mieszkalnego
przy ul. Piknej 16B w Warszawie (elewacja zewntrzna, frontowa o powierzchni ok. 50 m2) w celu umieszczenia owietlonej planszy reklamowej.

Oferty z podaniem proponowanej ceny wynajmu zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19031111270[1].pdf, pliki/PI�_KNA_-_ZDJ�_CIE_-_reklama[1].doc

 

 

 

Wprowadzono 2019-03-11

Konkurs na remont i docieplenie elewacji frontowej w bud. Narbutta 4

OGOSZENIE

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie remontu i docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4  w Warszawie,
na podstawie Projektu budowlanego – remont elewacji z dociepleniem – budynek mieszkalny ul. Narbutta 4, Warszawa z dnia 20.03.2015 r. autorstwa arch. Jerzego Ebing i kosztorysu ofertowego.

Termin realizacji prac: 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada
w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72
lok. 32 w Warszawie do dnia 29.03.2019 r. (pitek) do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612; mail: admin@pax.com.pl

 SPECYFIKACJE pliki/A-01_Elewacja_po�_udniowa[1].pdf   

                             pliki/A-05_Zestawienie_stolarki_i_�_lusarki[1].pdf

 

                                                                                   pliki/A-06_Detal_loggi_oraz_styki_elewacji[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609410[1].pdf

 

                             pliki/S227_CE_Pro19022609460[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-26

Przeksztacenie uytkowania wieczystego gruntw zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wasnoci

Przeksztacenie uytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wasnoci

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku okrela podstawowe zasady  przeksztacenia gruntów  we wasno.

   Zgodnie  z  zapisem  art.  4  Ustawy podstaw  ujawnienia  prawa  wasnoci  gruntów jest   zawiadczenie   potwierdzajce  przeksztacenie   wydane  przez   odpowiednie wadze.  Oznacza  to, e urzdy  dzielnic  dla gruntów miejskich  iurzdy pastwowe

  dla     gruntów     skarbu     pastwa     wydajc     zawiadczenie     potwierdzaj     fakt przeksztacenia  gruntu we wasno oraz wysoko opaty przeksztaceniowej.

Dla gruntów przeksztaconych we wasno (posiadajcych zawiadczenie) maj zastosowania przepisy o bonifikacie.

 

Wszelkie sprawy zwizane z przeksztaceniem gruntu waciciele wyodrbnionych lokali i miejsc postojowych powinni zaatwia bezporednio w urzdach.

 

Sprawy gruntów dotyczce spódzielczych praw do lokali i miejsc postojowych zaatwia bezporednio Spódzielnia. Do czasu wyeliminowania przekroczenia wysokoci pomocy publicznej (de minimis) oraz otrzymania z urzdów zawiadcze waciciele

 

spódzielczych praw wnosz do Spódzielni zaliczkow stawk „wieczyste uytkowanie/ opata przeksztaceniowa" . Wniesione opaty z tego tytuu zostan rozliczone przez Spódzielni za wieczyste uytkowanie dla gruntów nieprzeksztaconych lub za

 

przeksztacenie dla gruntów przeksztaconych we wasno.

 

Zarzd SM „PAX"

 

OGOSZENIE

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na utrzymanie czystoci w czciach wspólnych oraz na terenie zewntrznym budynku mieszkalnego przy ul. Narbutta 4
w Warszawie, poczwszy od dnia 01.04.2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX" przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 28.02.2019 r. (czwartek) do godz. 1600

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – admin@pax.com.pl;
tel. (22) 848-44-04.

 

SPECYFIKACJA .pliki/S227_CE_Pro19021111510[1].pdf

 

 

Wprowadzono 2019-02-08

Konkurs na wymian pionw kanalizacyjnych w bud Narbutta 4

OGOSZENIE

 

Spódzielnia Mieszkaniowa "PAX" uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na wykonanie wymiany dwóch pionów kanalizacyjnych – RD3 i 12  w budynku mieszkalnym przy ul. Narbutta 4
w Warszawie,
na zasadzie odtworzeniowej, tj. po ladzie, zgodnie z pierwotnym projektem technicznym instalacji sanitarnej – brana wod. - kan. (szczegóowy zakres moe by doprecyzowany przez inspektora nadzoru wystpujcego w imieniu S.M. "PAX" w trakcie prowadzenia robót).

Roboty naley wykona zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegóowymi wytycznymi przedstawianymi w branowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk budowlan, bezporednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia naley zastosowa materiay i wyroby dopuszczone do stosowania posiadajce certyfikaty na znak bezpieczestwa, deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn.

Termin realizacji prac: I kwarta 2019 r.

 

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej "PAX"  przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie do dnia 31.01.2019 r. (czwartek)
do godz. 1600.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dzia administracji – tel. (22) 848-44-04 wew. 54, 600-012-612;
mail: admin@pax.com.pl

 

SPECYFIKACJA pliki/S227_CE_Pro19010909110[1].pdf                     pliki/S227_CE_Pro19010909120[1].pdf

Wprowadzono 2019-01-09

Konkurs na wykonanie dokumentacji przebudowy garau

O G O S Z E N I E

 

 

 

                  Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX”, 04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72  uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na  wykonanie               kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej przebudowy garau podziemnego w czci nalecej do I etapu realizacji inwestycji (obrb klatek A-C) budynku Stryjeskich 19 w Warszawie. Zakres przebudowy ma obejmowa wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z obowizujcymi warunkami technicznymi  i innymi przepisami, a po oddaniu do uytkowania ww. instalacji  - likwidacj istniejcej instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem poarowym. Zakres powyszej oferty obejmuje ponadto wszelkie dziaania majce na celu uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na budow, wszelkich zgód i uzgodnie,  sporzdzenie kosztorysu inwestorskiego wszystkich robót objtych projektem zamiennym oraz nadzór nad robotami zwizanymi z przebudow. 

        

         Oferty z podaniem kosztów wykonanie prac naley skada w sekretariacie Spódzielni w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32                  w terminie do dnia 30 stycznia 2019 roku (roda) do godz. 15°°.

 

                        

         Dodatkowe informacje mona uzyska w Dziale Zarzdzania Nieruchomociami w siedzibie Spódzielni  lub telefonicznie pod nr: (0-22) 8484404.

 

         SM „PAX” informuje, e nie odpowiada oferentom ofert odrzuconych oraz zastrzega sobie prawo uniewanienia ww. konkursu ofert, bez podania przyczyn.

Wprowadzono 2019-01-07

Wzr wniosku do SKO dotyczcej bud. Grska 19

Wzór  wniosku  do SKO, dotyczcy ul Górska 19, dla wacicieli, którzy nie akceptuj ustalonej opaty za dzieraw wieczyst za grunt pod lokalem, czy garaem.

ZACZNIK pliki/WNIOSEK_SKO_Górska_19[1].doc

Wprowadzono 2018-12-21

Wzr wniosku do SKO dotyczcy ul Modzelewskiego

Wzór  wniosku  do SKO, dotyczcy ul Modzelewskiego, dla wacicieli, którzy nie akceptuj ustalonej opaty za dzieraw wieczyst za grunt pod lokalem, czy garaem.

ZACZNIK pliki/WNIOSEK_SKO[1](1).doc

Wprowadzono 2018-12-19

Konkurs na wymian pionw instalacji wody w budynku Targowa 4

O G O S Z E N I E

Spódzielnia Mieszkaniowa „PAX” uprzejmie informuje, e przyjmuje oferty na wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Targowej 4 w Warszawie polegajcym na:

- wymiany pionów instalacji wody zimnej i ciepej (do wodomiaru bez jego wymiany) oraz cyrkulacji  zgodnie z projektem technicznym wymiany instalacji zimnej, ciepej wody i cyrkulacji autorstwa firmy MARGO z czerwca 2011 zgodnie z zaczonym przedmiarem.

Roboty naley wykona zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, szczegóowymi wytycznymi przedstawianymi w branowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, sztuk budowlan, bezporednimi poleceniami inspektora nadzoru.

Do realizacji zamówienia naley zastosowa materiay i wyroby dopuszczone do stosowania posiadajce certyfikat na znak bezpieczestwa, deklaracj zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn.

Oferent ma obowizek do osobistego zapoznania si z aktualnym stanem obiektu stanowicego przedmiot postpowania ofertowego.

Wszelkie prace maj by wykonane zgodnie z wymogami prawa.

Termin realizacji I / II kwarta 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac naley skada w sekretariacie Spódzielni Mieszkaniowej ”PAX” w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pitro)

do dnia 21.12.2018 r. do godz.1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dzia Administracji Spódzielni Mieszkaniowej „PAX”

tel. (22) 848 44 04.  

Specyfikacja pliki/przedmiar_targowa_4[1].pdf                                     pliki/przedmiar_targowa_4_PZU[1].pdf

                                                            pliki/SIWZ_piony_wody_Targowa_4[1].pdf

 

Wprowadzono 2018-12-11

Konkurs na wymian pionw instalacji wody w budynku Targowa 2